A bárónő

II.rész

   Kínos feladatomnak teszek eleget, amikor ismét a géphez ülök és leírom Valerie történetét. 2001-ben gyermeki naivitással dolgoztam föl a múltat. Csak jót és szépet gondoltam a fajzati kastély volt lakóiról. Perry Jean új történeteket mesélt a régi időkről. 1960-ban az ötéves tervek alapján épült az ország. A gyerekek szép történelemkönyvekből tanultak. A Szovjet katonák ideiglenesen hazánkban állomásoztak. A pedagógusok ennek szellemében okították oktondi fejünket.
   1955-ben születtem. Mindent elhittem, amit a kastélyban hallottam. A nénikém remekül tudta nevelni a testvérei gyermekeit. Legjobb tudása szerint zilálta szét a családokat. Ilonka szobalányból lett Perry Jeanné. Jean bácsi halála után szabadult el a pokol. Az öreg jó diplomata volt. Rendet tartott a kastély falai között. Nagy reményeket fűzött a neje tudatlanságához. Biztos volt benne, hogy a részvényekhez nem tud hozzá jutni. Az értékes örökség Monfortba kerül "kárpótlásul" a bátyja gyerekeihez. A kutatásaim sok "ronda"dolgot tártak szem elé. Valerie és a Bárónő között óriási a tartalmi különbség. Perry Jean 76 éves, amikor ötéves kislányként megismerem. Egy szeretetreméltó, jólelkű öreg bácsika. Az ifjúsága másról mesél.
   Sokat köszönhetek a francia születésű úrnak. Csodálatos gyermekévek ott kint a hegyek oltalmában. A szalonban terített, kerek asztalnál elfogyasztott ebédek. Éjszakába nyúló kártyacsaták. A hold világította réten, óriási csatározások a pesti fiúkkal. A nyári szüneteket hármasban csaptuk agyon. Semmi nem zavarta meg a gyermekéveinket. Boldogan találkoztunk össze, ha a dolgos napok lehetővé tették. Aztán valami történt a rendszerváltáskor. Ám az is lehet, hogy annak semmi köze a dolgokhoz. Lehet, hogy a nénikém egyéni megmozdulása. A három gyerek eltávolodott egymástól. Ilonka haragudott a levéltári kutatások miatt. Valami titkot rejteget! Nem érti, honnan tudom az igazat. Összeomlásban hazug világa, amiről mindig beszélt. Fajzatnak véres titkai vannak. Lassan felszínre kerülnek a vallomások. A múlt áldozatai "mesélnek" tragédiájukról. Ilonka egyre többet kiabál velem. Retteg tőlem, hogy megtudom a gyalázatos bűnét. Megfejtettem a titkát, papírra is vetettem a szavakat. Dokumentumokra építettem a történetét. Rettenetesen fél a haláltól. Fél a másik oldalra átmenni. Fél attól az asszonytól, aki odaát várja.
   Perry Jean miatt várbörtönbe zárták a bátyját és a jegyesét Leontínát az első világháborúban. Önző módon föláldozta az életüket. Ki is végezhették volna őket. Ez is egy különleges történet. Jean a fajzati kastélyt akarta mindenáron megszerezni. A bárónő is egy érdekes állomás Jean életében. A Perry fiúk élete Magyarországról indul. Szopori Scultéty István- Ő a nagyapa- megvásárolja Fajzat-pusztát, 1850-ben. A felesége Ebenberger Malvina, Csehországból származik. Gyermekeik neve: Stephanie,-Gabriella,- Gizella,- Teréz,- Ernő.
Gizella házasságot köt Perry Amadeeval, egy francia tengerésztiszttel. Monfortban vásárolnak családi birtokot. Itt születnek meg a fiaik: Amadee,- Etienne,- Jean. Az utóbbi iskolai tanulmányait mint kereskedelmi mérnök fejezi be a Sorbonne-on. A kisfiú hároméves korában veszíti el az édesapját.
   1905-ben házasságot köt Berkiczk Madleinnel egy vagyonos kereskedő leányával. A gyermekszülés tragédiával végződik 1906-ban. A fiatal nő az életét veszíti, az orvosok nem tudják megmenteni az életét. Monfort L'Amaury gyászba öltözött. A fiatal özvegy Magyarországra jön a kislányával, Madleinkával. Aki anyai örökségből egy frankot se lát. Az apja egy életen át fogságban tartja, nem engedélyezi a házasságát. Persze önmagáról másképp vélekedik. 

   1909. október. 17-én házasságot köt Neugerbauer Valerien bárónővel a fajzati kápolnában.
Neugebauer Adolf 1841. július. 26-án született. Földi élete 1912. november. 25-én véget ért.
1867. november. 18-án Klagenfurtban feleségül veszi, Emma von Brefchern kisasszonyt.
1868. november.7-én Wolfsbergben egy kislányuk születik, Valerie. A boldogságuk nem tart soká, Emma távozik az élők sorából. A báró rövid gyász után, 1872. augusztus. 1-én házasságot köt Fajzat-pusztán. A feleség neve: Stephanie von Scultéty. Hamarosan megszületik Malvine 1873. szeptember. 18-án Klagenfurtban.
   Az öt esztendős Valerien örömmel fogadja a kis húgát. Stephanie egyenlő szeretetben neveli a "leányait." A politikai forgó szelek nem nyughatnak. A gazdag és szegény családok életére hatást gyakorolnak. Az Osztrák-Magyar Monarchiában magas az analfabétizmus a földműves családokban. Az éhezés miatt sok a csecsemő és gyermekhalandóság. A települések szennyezettsége járványokat indít útjára. Magyarország rendkívül elmaradott az oktatás és az egészségügy területén. A tőzsdék fölött gyülekeznek a fekete felhők, a Bankok könyörtelenül követelik a kiadott pénzüket!
   A bárónak pénzre van szüksége, Perry Jeannak társadalmi rangra. A lelke a fajzati birtokra áhítozik. Neugebauer Valerien tizenhat évvel idősebb Perry Jeantól, akivel házasságot köt Fajzat-pusztán. A menyasszony 41 éves a vőlegény pedig 25 esztendős. Az esküvői fotók sok mindent "mesélnek."
   Jean hivatalosan is bekerül a kastély falai közé. Boldogan telnek napjai. Vadászattal, halászattal, autó mobil vezetéssel. Fajzat és Párizs között teszteli a járműveket. Az I. világháború érdekes eseményeket hoz az életükbe. 1914. augusztus. 15-től Freistadban, az internáló táborban tölti napjait. Meg tudja fizetni a jó bánásmódot. Sport horgásznak álcázva magát, átjut az ellenőrző vonalon és haza szökik a fajzati erdők oltalmába.
Önként visszamegy, hiszen hírét veszi, hogy a bátyját és jegyesét Leontínát 21 napra bezárták a várbörtönbe.
   Valerie nagy nehézségek árán, az apja segítségével tudott elválni Jeantól. Az ifjú férj tudomást sem vett a feleségéről. Csúnya, peres ügy lett a dologból.Valerien az apja temetését követően vissza költözött Klagenfurtba. Fajzatra többet nem tette be a lábát. Jeannak is távoznia kellett az oly áhított birtokról. Nem ment messzire a közelbe maradt. Gyöngyösön volt egy emeletes szép ingatlanjuk a Perry családnak.

Kedves Olvasóm! a dokumentumok alapján ezeket az adatokat tudtam össze rendezni.
Most pedig vegyük vallatóra a fotó albumot, ami Valerie fajzati napjairól mesél.

-        Katalin, nem kis feladatra vállalkozik, hogy közvetítsen a múltból. Pontosan 100 esztendő történéseit kelti életre. Mint írónak, kihívást jelent a novella szerkezeti felépítése.- mondja Valérie, miközben a fehér kandalló előtt helyet foglalunk a fotölyökben. A kastély elcsendesedett a nyári zsibongástól. Őszi ködök tekeregnek a parkban.

-        Biztos volt abban, hogy mi találkozni fogunk?- kérdezem a bárónőt.

-        Igen! Az albumot Ön miatt rendeztem össze. Láttam egy magas, vékony hölgyet aki egy gép előtt ülve billentyűket ütögetett. Hasonlított az írógéphez, mégis más volt.- Valéri szemében ott a csillogás. Minden hitemet a maga jó lelkére építettem. Úgy is dönthetett volna, hogy meghátrál és sutba dobja az egészet. A nénikéje erős lelki nyomást gyakorolt Önre. Mindent érzékeltünk Jeannal és segítettük a kutató munkáját. Egyre jobban bíztunk a lelkiismeretes munkájában. Anyagilag is folyamatosan támogatjuk, hogy ne legyenek megélhetési gondjai.

-        Ezt én is tapasztaltam. Sokasodnak az erkölcsi sikereim! Sorban nyílnak meg a szerkesztőségek ajtói. Tág teret kapnak az alkotásaim. Biztos abban, hogy az igazat akarja megíratni velem? Okos dolog a múltat elemezni? Ilonka dühöng, igyekezett mindent elégetni. Valérie a felelősség Önt terheli, ha médiumként leíratja velem a 100 esztendő szégyen foltjait.

-        Ne féljen semmitől Katalin. Vegye az ujjai hegyére a betűket és írja amit mondunk Jeannal. Ez itt az utolsó lehetőségünk, hogy feloldozást nyerjünk. Fajzat lelke segítségért kiállt! Segítsen rajtunk, hogy nyugalomra leljünk. Jean komolyan foglalkozott az Okultizmus tudományával. A szellemet lefotografálta Borostyánkőn, amint a fehér lépcsőn fölfelé halad. Hitt a fajzati Kápolna sérthetetlenségében. Almásy átka erősebb volt. Ilona lelke fölött is a gonosz győzedelmeskedett, ezért égetett el sok dokumentumot. Kemény küzdelmet jelentett az Ön jóságos lelkét megnyernünk. Lalával folytatott levelezése védelmet épített maga köré. Megerősítette Írói ambicióit. Egyre határozottabban születtek meg a novellái. Odáig jutott, hogy általunk erős védelem alá került.

-      Kedves bárónő, köszönöm amit értem és a családomért tettek. Igyekszem lelkiismeretes munkát végezni. Pontosan érzem a felelősség súlyát. Az egyetlen olyan médium aki 100 esztendő alatt egyszer születik. Az életem nagyobb felén túl jutottam, sürget az idő, hogy a munkát elvégezzem! Sokat tanultam és sokat változtam.

-        A történetet igyekszem úgy elmesélni, hogy sokak számára érthető legyen:

"Az édesapám br. Neugebauer Adolf házasságot köt, Emma von Brefchernnel 1867.november. 18-án Klagenfurtban. Rá egy esztendőre 1868.november.7-én Wolfsbergben megszületek. A Valérie nevet kapom a szüleimtől. Édesanyámat korán elveszítem. Szinte nemis emlékszem az arcára az alakjára.
Apám ismét megnősül 1872.augusztus. 1-én Fajzat-pusztán. A felesége és egyben a nevelő anyám neve: Stephanie von Scultéty. Közös gyermekük születik, 1873. szeptember. 18-án Klagenfurtban. A húgom a Malvine nevet kapja, kereszteléskor.
Szép emlékeket őrzök a Scultéty nagyapáról és Malvina nagymamáról. Összefogták az egyre népesedő családot. A leányaik ( Stephanie, Gabriella, Gizella, Teréz) színvonalas neveltetésben részesültek. A gazdaságot és a háztartást felelőséggel vezették.
Elmesélésből tudom, hogy Gizella megszökött a fajzati birtokról, mert nem akart Perry Amadee-né lenni. Végül is meglett a kézfogó. Három fiú gyermekük születik.( Amadee, Etienne, Jean)
   Jean aranyos kisbaba volt, szívesen dajkáltam ha Fajzaton találkoztunk. Akkor én már tizenhat éves voltam. Malvina nagymama Jeant szerette a legjobban az összes unoka között. Nagyon hasonlított Ernőkére. (Ernő von Scultéty 1856. jan.7-én született. 1857. november. 11-én már temette is a család.) Nagymama az eltávozott kisfiút látta benne. Jean imádott Fajzaton lenni. Gyenge egészségének jót tett a mátrai levegő. Malvina tanította Magyarul beszélni, sokat mesélt Mátyás királyunkról. A Scultétyak ragaszkodtak a Magyarságukhoz. Szerették a bírtokon dolgozó falusi népeket. Ez nem volt jellemző az akkori földbírtokosokra. Főleg Osztrákul és Németül beszéltek. Malvina az idegen szóra Magyarul válaszolt. Ezeket az érzelmeket plántálta be a fogékony lelkületű Jeanba. Az idő a Scultéty nagymamát igazolta.
Most pedig térjünk vissza az én életem fonalához. Rendszeresen utazgatunk Fajzat és Klagenfurt között. A pénzügyi helyzetünk nagyon labilis a kiszámíthatatlan gazdaság-politika miatt. A Scultéty vagyon négyfelé osztódik a nagyapa halála után (1905.jan. 17.)
Scultéty von Gabriella házasságot köt lovag Ahsbahs Leóval. Öt gyermekük születik: Giovanna, Amadeus, Lajos, Sándor, Tassilo
Teréz von Scultéty házasságot köt: ocskói Ocskai Rudolfal. A fiatalok a férj családi bírtokára költöznek.
A gyerekek neveltetéséhez sok pénz kell. Az erdő, a halastavak, a bírtok egyre kevesebb hasznot termel. A sötét Magyarország kezd öntudatra ébredni. Sokasodnak a felkelések a háború előszelét érezni, közeleg a gazdasági világválság.
Apám azt javasolja az érdekemben, hogy kössek házasságot Jeannal. Neki bőven akad vagyona ám nincs hivatalos rangja. A felsőbb körökbe akar bejutni. Segítsünk egymásnak!
1909.október. 17-én feleségül megyek, özv. Perry Jeanhoz. Van egy kis leánya, Madleine aki három éves. Jean hivatalosan is beköltözik a fajzati kastélyba. Végre megtalálta a boldogságát. Napkeltétől- napnyugtáig vadászik a birtokon. Heteket úton tölt az autómobiljával, Budapest- Párizs között. Jean világába nem tartoznak bele a nők. Egészen más mint Amadee vagy Etienne. Ők hibátlan társasági életet élnek. Amadee adósága a csillagos eget is eléri. Gizella nem győzi fizetni. Az Osztrák internáló táborokban töltött sanyarú napok új embert faragnak belőle.
   Az édesapám halálát követően elegem lesz Jean viselkedéséből és vissza költözök Klagenfurtba a szülői házba. Soha többet nem jövök Magyarországra. Perry Jean arra sem hajlandó, hogy saját lányával törődjön. Egy korcs kutyát is többre tart. Távolról figyelemmel kísérem az életét. Tele van váratlan fordulatokkal, miközben a vagyona szépen gyarapodik. Remekül ért a számok világához és a környezetében élő emberek manipulálásához. A tudatlan, írni-olvasni nem tudó parasztoknak segít a jogi ügyekben. Adás-vételi szerződéseket fogalmaz magyarul a hivataloknak, bíróságoknak. A francia állampolgársága megvédi a Magyar Törvényekkel szemben. A sötét feudalizmusban világosan látja az eseményeket. Egyetlen célt lát maga előtt: Megszerezni a Scultéty birtokot a kastéllyal. Ott akarja leélni az életét, még azon is túl. Hitte a halhatatlanságot. Mindent, ami számára értéket képviselt, magával vitte a Kápolna titkos mélyére.
    Perry Jeant csodáltam hogyan forgatja a szerencséjét és valósítja meg az álmát lépésről-lépésre. Tudatosan élte meg a mindennapokat. Nem volt vesztegetnivaló ideje. Ha nem menekülök ki az életéből az utolsó silingemet is fölélte volna. Madleine életét is elvette. Szegény teremtés úgy élt mint egy koldus. Próbáltam szót emelni az érdekében.
Az I. világháború után az Osztrák-Magyar-Monarchia megsemmisül. Két önálló ország jön létre gazdaságilag és politikailag. Abban az időben a fajzati birtokról sok családtag távozik, külországokba. A falusi parasztok nem bántják Perry Jeant. Csendesen meghúzódik a háttérben és vár, mint pók a hálósarkában. A kastélyból távozni kellett a válást követően."

1 2 3
lap tetejére