ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

Felhívás a helyi választási bizottsági tagok megválasztására

Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási Irodája helyi választási bizottsági feladatokat vállaló, gyöngyöstarjáni lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Gyöngyöstarján területén működő helyi választási bizottságba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a helyi választási bizottságok 3 tagját és a szükséges számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően.

Helyi választási bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A Ve. alkalmazásban hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon és annak házastársa vagy bejegyzett élettársa, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, a házastárs vagy bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa.

A 2019. évben megválasztandó új helyi választási bizottsági tagok megbízatása öt évre szól.

Érdeklődni és jelentkezni a Helyi Választási Iroda vezetőjénél (Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3., 37/372-025) Határidő: 2019. július 31.

Gyöngyöstarján, 2019. június 25.
Dr. Jakab Csaba HVI vezető s.k.HIRDETMÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁS
ÁRÓL


Nyomtatványok
- jelöltek, jelölőszervezetek részére
- választópolgárok részére


A Helyi Választási Iroda közleménye a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számáról
A közlemény letölthet
ő 

A Helyi Választási Iroda határozata a Képviselő-testület mandátumainak számáról
A határozat és melléklete letölth
ető 

A Helyi Választási Iroda határozata a szavazókörökről
A határozat és melléklete letölthető  http://gyongyostarjan.hu/images/linkek/detailsF.gif
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu