GYÖNGYÖSTARJÁN

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

A Gyöngyöstarján Helyi Választási Bizottság 29/2019. (X. 14.) számú határozata apolgármester választás eredményéről

A Gyöngyöstarján Helyi Választási Bizottság 30/2019. (X. 14.) számú határozata a települési önkormányzati képviselő-választás eredményéről

Tájékoztató a 2019. október 13-i választáson működő szavazókörökről

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-án tartott választásán Gyöngyöstarjánban működő szavazókörök:

1. szavazókör: IKSZT Rákóczi Ferenc utca 1.
2. szavazókör: Napköziotthonos Óvoda Damjanich János utca 1.

A szavazókörökhöz tartozó közterületeket a csatolt lista tartalmazza

Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási Iroda

Tájékoztató kormányablak választási ügyeletéről

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Eszperantó u. 6. szám alatti kormányablaka kizárólag a személyazonosító igazolványok pótlása érdekében az alábbi időpontokban ügyeletet tart:

2019. október 12-én szombaton 8-19 óra között
2019. október 13-án vasárnap 7-19 óra között.

Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási Iroda

A Helyi Választási Bizottság határozatai

3/2019. (IX. 2.) HVB határozat Ludányi Ferenc egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
4/2019. (IX. 2.) HVB határozat Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
5/2019. (IX. 5.) HVB határozat Tihanyiné Bárnai Ildikó egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
6/2019. (IX. 5.) HVB határozat Nagy Károly polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről
7/2019. (IX. 5.) HVB határozat Ozsvárt Mihályné egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
8/2019. (IX. 5.) HVB határozat Ludányi József polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről
9/2019. (IX. 5.) HVB határozat Jenei Károly egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
10/2019. (IX. 9.) HVB határozat Kiss Viktor polgármester-jelölt nyilvántartásba vételéről
11/2019. (IX. 9.) HVB határozat Ozsvári Dénes egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
12/2019. (IX. 9.) HVB határozat Nagyné Záper Krisztina Mária egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
13/2019. (IX. 9.) HVB határozat Babus Edina egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
14/2019. (IX. 9.) HVB határozat Dénes László Géza egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
15/2019. (IX. 9.) HVB határozat Kovács Menyhértné egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
16/2019. (IX. 9.) HVB határozat Csomós Andrea egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
17/2019. (IX. 9.) HVB határozat Szecskő András egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
18/2019. (IX. 9.) HVB határozat Szecskő Zsolt egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
19/2019. (IX. 9.) HVB határozat Ozsvárt Gábor egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
20/2019. (IX. 9.) HVB határozat Tóth József egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
21/2019. (IX. 9.) HVB határozat Major Éva Györgyi egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
22/2019. (IX. 9.) HVB határozat Székely Zoltán egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
23/2019. (IX. 9.) HVB határozat Juhász René egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
24/2019. (IX. 9.) HVB határozat Dr. Lipovszky András Dénes egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről
25/2019. (IX. 9.) HVB határozat polgármester-jelöltek egymáshoz képesti sorrendjéről a szavazólapon
26/2019. (IX. 9.) HVB határozat képviselő-jelöltek egymáshoz képesti sorrendjéről a szavazólapon
27/2019. (IX. 18.) HVB határozat a "Polgármester választása" szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról
28/2019. (IX. 18.) HVB határozat a "Helyi önkormányzati képviselők választása" szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

Meghívó

Gyöngyöstarján Helyi Választási Bizottságot 2019. szeptember 9. (hétfő) 16 órára összehívom.

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) tanácsterem

Napirend:
1. Jelöltek nyilvántartásba vételéről határozathozatal
2. Bejelentett jelöltek egymáshoz képesti sorrendjének megállapítása

Gyöngyöstarján, 2019. szeptember 5.       
Dobi Zsuzsanna HVB elnök sk.

Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati választáson működő választási szervekről

A tájékoztató letölthető

Meghívó

Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben a Gyöngyöstarjáni Helyi Választási Bizottság alakuló ülését 2019. augusztus 29-én (csütörtök) 18 órára összehívom.

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) tanácsterem

Napirend:
1. A megválasztott tagok eskütétele
2. A Gyöngyöstarjáni Helyi Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
3. Tájékoztató az egyéni listás jelöltek és polgármesterjelöltek nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlások számáról
4. Jelöltek nyilvántartásba vételéről határozathozatal

Gyöngyöstarján, 2019. augusztus 8.       
Dr. Jakab Csaba HVI vezető

Tájékoztató választási ügyekben ügyelet biztosításáról

Tájékoztatom a választópolgárokat és a jelölteket, hogy a helyi választási iroda az önkormányzati választásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtása érdekében az alábbi időpontokban ügyeletet tart:

2019. augusztus 24-én szombaton 8-16 óráig az ajánlóívek igénylése és kiadása céljából A választópolgár az ajánlóíveket 2019. szeptember 9-én 16 óráig adhatja le a helyi választási irodában az "E2" nyomtatvány benyújtásával egyidejűleg. Az ajánlóívek eddig az időpontig a helyi választási irodában ügyfélfogadási időben folyamatosan igényelhetőek.

2019. október 4-én pénteken 12,30-16 óráig a helyi választási bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba megbízott tagok bejelentése céljából A nyilvántartásba vett jelölt a megbízott tagot 2019. október 4-én 16 óráig a helyi választási irodában ügyfélfogadási időben folyamatosan bejelentheti.

2019. október 11-én pénteken 12,30-16 óráig az átjelentkezési kérelmek visszavonása és a mozgóurna iránti kérelmek benyújtása céljából Átjelentkezési kérelmét a választópolgár visszavonhatja és mozgóurna iránti igényét bejelentheti 2019. október 9-én 16 óráig levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül, 2019. október 11-én 16 óráig személyesen a helyi választási irodában ügyfélfogadási időben vagy elektronikus azonosítással. Dr. Jakab Csaba HVI vezető

Dr. Jakab Csaba HVI vezető s.k.

Felhívás a helyi választási bizottsági tagok megválasztására

Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási Irodája helyi választási bizottsági feladatokat vállaló, gyöngyöstarjáni lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Gyöngyöstarján területén működő helyi választási bizottságba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a helyi választási bizottságok 3 tagját és a szükséges számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően.

Helyi választási bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A Ve. alkalmazásban hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon és annak házastársa vagy bejegyzett élettársa, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, a házastárs vagy bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa.

A 2019. évben megválasztandó új helyi választási bizottsági tagok megbízatása öt évre szól.

Érdeklődni és jelentkezni a Helyi Választási Iroda vezetőjénél (Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3., 37/372-025) Határidő: 2019. július 31.

Gyöngyöstarján, 2019. június 25.
Dr. Jakab Csaba HVI vezető s.k.HIRDETMÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁS
ÁRÓL


Nyomtatványok
- jelöltek, jelölőszervezetek részére
- választópolgárok részére


A Helyi Választási Iroda közleménye a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számáról
A közlemény letölthet
ő 

A Helyi Választási Iroda határozata a Képviselő-testület mandátumainak számáról
A határozat és melléklete letölth
ető 

A Helyi Választási Iroda határozata a szavazókörökről
A határozat és melléklete letölthető http://gyongyostarjan.hu/images/linkek/detailsF.gif
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu