ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2018.
Választási információk
- - -
Tájékoztató a gyöngyösi
kormányablak nyitva
tartásáról
- - -
Felhívás
szavazatszámláló
bizottsági tagok
megválasztására
- - -
Választási Irodák
elérhetőségei
- - -
Tájékoztató az
országgyűlési képviselők
2018. évi választásáról

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2019

 


ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS (az intézhető ügyek köre folyamatosan bővül) >>>
Tájékoztató >>>

Tájékoztatás hivatali tárhelyekről

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarján Község Polgármestere, a Képviselő-testület és bizottságai részére küldött elektronikus küldeményeket a GYTONK nevű hivatali tárhelyre címezzék.
A GYTARJAN1 nevű hivatali tárhelyre kizárólag a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és annak jegyzője részére címzett küldemények továbbíthatóak.

Ügyintéző neve Telefonszáma Jellemző munkakörök, ügymenetek, nyomtatványok
Dr. Jakab Csaba
jegyző
hivatal@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
fax: 37/ 372-018
Anyakönyvi ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyek, állatvédelem, birtokvédelem

Nyomtatványok:
Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány [letöltés]
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához [letöltés]
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához [letöltés]
Bejelentés üzlet nyitva tartási idejének megváltozásáról [letöltés]
Működési engedély kérelem [letöltés]
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység [letöltés]
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűnéséről [letöltés]
Telepengedély iránti kérelem kötelező adattartalma [letöltés]
Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására alkalmas telephely igazolásához [letöltés]
Kérelem mezőgazdasági termelő részére kiállított viszonylati jegy megváltására jogosító hatósági bizonyítványhoz a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján [letöltés]
Ludányi Zoltánné
adóügyi előadó
ado@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
115 mellék;
fax: 37/ 372-018
Adóügyek, hagyatéki ügyek

Nyomtatványok:
Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem [letöltés]
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem [letöltés]
Kissné Mácsár Piroska
pénzügyi előadó, pénzügy,
anyakönyvvezető
penzugy@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
114 mellék;
fax: 37/ 372-018
Személyzeti és pénzügyek
Gyenesné Fekete Ildikó
pénzügyi előadó, számvitel
gazdalkodas@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
116 mellék;
fax: 37/ 372-018
Könyvelési, költségvetési és pénzügyek
Berta Henrietta
igazgatási előadó
igazgatas@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
120 mellék;
fax: 37/ 372-018
A Képviselő-testület munkájával kapcsolatos és szociális ügyek, népesség-nyilvántartás
Kerekné Ludányi Klaudia
pénzügyi ügyintéző
penzugy2@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
100 mellék;
fax: 37/ 372-018
Pénzügyek, temetővel kapcsolatos ügyintézés, mezőőri járulék
Paulenka Hajnalka
községüzemeltetési előadó
uzemeltetes@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
112 mellék;
fax: 37/ 372-018
Kommunális ügyek, állatvédelmi ügyek, ebnyilvántartás

Nyomtatványok:
Kérelem közterületen álló fa kivágására [letöltés]
Ebösszeíró lap [letöltés]
Kérelem temetőben végzett munkákhoz [letöltés]
Tájékoztatás Perkapu igénybevételéről

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó
szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal.
E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

Az űrlapokat elérheti a nyomtatvány nevére kattintva.

Közigazgatási perhez a   K01 >>> nyomtatványt szükséges letölteni.

Birtokvédelmi perhez a   P26 >>> nyomtatványt szükséges letölteni.

A kitöltéshez az ÁNYK keretprogramot szükséges letöltenie, amit a NAV oldalán ér el,
valamint Ügyfélkapu regisztrációval is rendelkeznie kell!

JAVA telepítő innen tölthető le.
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program telepítése >>>
Polgári peres elektronikus formanyomtatványok >>>

lap tetejére


Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu