A Képviselő-testület
2019. évi munkaterve
>>>

A Képviselő-testület
2018. évi munkaterve
>>>

A Képviselő-testület
2017. évi munkaterve
>>>

A Képviselő-testület
2016. évi munkaterve
>>>


Képviselő-testület összetétele

1.   Nagy Károly polgármester  
2.   Jenei Károly alpolgármester  
3.   Benedek Péter képviselő
4.   Csontos József képviselő  
5.   Már Ágnes képviselő  
6.   Ludányi Ferenc Tibor képviselő  
7.   Szecskő Zsolt képviselő  

Bizottságok összetétele

Pénzügyi és Szociális Bizottság:

Elnök:
Szecskő Zsolt
képviselő
Tagok:
Már Ágnes
képviselő
Ludányi Ferenc Tibor
képviselő
Külsős tagok:
Mészáros Mátyásné
Tihanyiné Bárnai Ildikó

Kulturális és Településfejlesztési Bizottság:
Elnök:
Csontos József
képviselő
Tagok:
Benedek Péter
képviselő
Szecskő Zsolt
képviselő
Külsős tagok:
Tihanyiné Bárnai Ildikó
Szita Ferenc
     

A Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésén történt

Május 28-án a Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a Gyöngyösi Rendőrkapitányság,...

A HÁZSZÁM ELHELYEZÉSE AZ INGATLANTULAJDONOS ÉRDEKE! .......

ÉPÍTKEZŐK, BERUHÁZÓK FIGYELMÉBE! .......

ÉPÍTÉSI HULLADÉKOT ÁTVESZ HELYBEN A KŐBÁNYA! ..........

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS: RUGALMASSÁG A SZÁLLÍTÁSBAN ........

Szállítási időpontok 2015-ben:

2015. június 9., 2015. július 7., 2015. augusztus 4., 2015. augusztus 25.,
2015. szeptember 22., 2015. október 21., 2015. november 24., 2015. december 22.
A teljes szöveg itt olvasható >>>

A Képviselőtestület 2015. április 23-i ülésén történt

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestületi ülésén történt >>>>

A Képviselőtestület 2015. március 26-i ülésén történt

Az ülés kezdetén letette esküjét és átvette megbízólevelét Már Ágnes, aki
Dr. Lipovszky András Dénes lemondását követően került a Képviselőtestületbe
és a Pénzügyi és Szociális Bizottságba.
A Testület elfogadta 2015. évi közbeszerzési tervét, megállapította az óvodai beiratkozás időpontját, elfogadta a 2014-2019. évre vonatkozó gazdasági programját, valamint megállapította a szociális étkezés és a családi napközi intézményi térítési díját a személyi térítési díjak változatlanul hagyása mellett.
Megtörtént a szociális rendelet módosítása is, mely a rendelettárban megtekinthető >>>

A Képviselőtestület 2015. február 12-i ülésén történt

A Képviselőtestület 2015. évi első ülésén a következő döntéseket hozta meg >>>>

A Képviselő-testület 2014. december 18-i testületi ülésén történt

A Képviselőtestület 2014. évi utolsó ülésén a következő döntéseket hozta meg >>>>


A Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésén történt

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ülést tartott, melyen az alábbi rendeleteket fogadta el >>>>


A Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésén történt

Napirend előtt a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségeit vizsgálta a testület: az Önkormányzat az elavult lámpatesteket cserélni szeretné, ennek anyagi ráfordítása miatt megvalósítása csak hitelfelvétel mellett lenne lehetséges. Módosult az előző negyedév teljesített kiadásaival a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet.
A polgármester Egészségügyi Társulásról szóló tájékoztatójában köszönetet mondott Dr. Petrovics Antal hétvégi
orvosi ügyeletben végzett munkájáért.
A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatát követően döntés született arról, hogy a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és a Gyöngyöstarjáni Sportkör 2014. évi kiadásaikra támogatási kérelmet nyújthat be az önkormányzathoz.
Gyöngyösoroszival közös fogorvosi körzet betöltetlen álláshelyének pályázati kiírását a Képviselő-testület elfogadta. Az Önkormányzat felkérte a Sportkört, hogy az MLSZ-nél elnyert sportöltöző felújítási pályázatát a Virág utca 1. szám alatti ingatlanon valósítsa meg.
A Mozgáskorlátozottak Heves Megyei Egyesülete 10 000 forintos támogatást kapott évvégi rendezvényének megtartásához.
A napirendek utáni témák között foglalkozott a Testület a közelgő Luca-napi rendezvényhez kapcsolódó szervezési feladatokkal és egy, a jövő évben tervezett nagyrendezvény ötletével is.

Dr. Jakab Csaba jegyző

A Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésén történt

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 22-én megtartotta az önkormányzati választások utáni első, alakuló ülését. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója után megtörtént a képviselők és a polgármesterek eskütétele. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Képviselő-testület megállapította a polgármester illetményét, mely havi bruttó 448 700 Ft és költségtérítését, mely havi bruttó 67 305 Ft.
A polgármesteri ciklusprogram ismertetését követően titkos szavazással Jenei Károlyt választották meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek, tiszteletdíját a törvényi minimumösszegben, 157 000 Ft-ban állapította meg a testület.
Megalakultak a bizottságok is: a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elnöke Szecskő Zsolt, tagjai Dr. Lipovszky András, Ludányi Ferenc, míg külsős tagjai: Mészáros Mátyásné és Tihanyiné Bárnai Ildikó. A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke Csontos József, tagjai Benedek Péter és Szecskő Zsolt, külsős tagjai Tihanyiné Bárnai Ildikó és Szita Ferenc.
A Testület alakuló ülésén a fentieken kívül két ügyben is döntött: a Virág utca 1. szám alatti ingatlant 1 500 000 Ft-ért az Önkormányzat megvásárolja, melyből 200 000 forint a vételi ajánlat megtételével egyidejűleg az eladót képviselő ingatlanközvetítő cég részére átutalásra került. Szelektív hulladékgyűjtő edények közbeszerzését is elbírálta a testület: az 1700 darab kukát az UNISCHO Kft. fogja szállítani.

Dr. Jakab Csaba jegyző
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu