GYÖNGYÖSTARJÁNFelhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak
vissza a hírekre

Felhívjuk a figyelmet a KRESZ alábbi rendelkezéseire:

"Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell
távolítani ."

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, azon kívül, hogy a KRESZ szabályait megszegi, veszélyezteti a közúton közlekedők biztonságát
és tovább rontja az úttest burkolatának állagát.

Kéményseprésről röviden

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatja a lakosságot, hogy Gyöngyöstarján településen a - 2017. évi Sormunka ütemterv - szerint a kéményseprőipari szolgáltatást 2017. április 10. napjától 2017. május 7. napjáig végzik.

A Katasztrófavédelem tájékozatója a kéményseprésről >>>

A volt pizzéria helyiségei bérelhetőek

A végleges bérlő kijelöléséig Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe.

A bérlettel kapcsolatban Pálosi Györgyné művelődésszervezővel lehet egyeztetni a Közösségi Házban.

Országos tűzgyújtási tilalom: Gyöngyöstarján teljes területére vonatkozik!

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. március 3-ától határozatlan időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Önkormányzati rendelet alapján a tűzgyújtási tilalom Gyöngyöstarján teljes közigazgatási területére kiterjed. A kerti hulladékok égetése a tűzgyújtási tilalom feloldásáig tilos!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2004 (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről >>>


A Földművelésügyi Minisztérium határozata a
tűzgyújtási tilalom elrendeléséről >>>


Tájékoztató térkép a tűzgyújtási tilalomról >>>


Gyöngyöstarján, 2017. március 6.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Bűnmegelőzési hírlevél

Vigyázat, ismét csalók!!!

Több alkalommal adtunk már hírt a főként időskorú emberek sérelmére elkövetett csalásokról, trükkös lopásokról. 2016. évben olyan elkövetőket sikerült elfognia a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságnak, akik jellemzően az "unokázós trükkel" csaltak ki áldozataiktól különböző összegeket az ország egész területén.

További információk a csatolt dokumentumban >>>

Tájékoztató általános iskolai beiskolázási körzetekről és a beiratkozás időpontjáról

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a 2017/2018-as tanév beiskolázási körzeteiről >>>

A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2017. április 10-11-12. (hétfő, kedd, szerda) napjain nyílt napokat tart!

Közlemény a beiratkozás időpontjáról >>>

Helyi építési szabályzat módosítása

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata módosította helyi építési szabályzatát. A módosítás 2017. március 10-től hatályos.
A módosítás az alátámasztó munkarészekkel együtt letölthető innen >>>

Tájékoztató a műfüves pálya bérletéről

A pálya házirendjét minden használó köteles betartani, mely a bejáratnál olvasható. A műfüves pálya oktatási intézmény területén helyezkedik el, ezért a dohányzás tilos!

A nyitvatartás és további információk a csatolt dokumentumban >>>

Forgalmi rend változás!

      
   Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Közút kezelésében lévő Hősök utcában a Tarján-patak hídja és a Pozsonyi utca közötti szakaszon a településközpont felől haladva menetirány szerinti jobb oldalon 2017. február 7-től várakozni tilos, melyet jelzőtábla szabályoz, valamint 40 km/h-s sebességkorlátozás lépett életbe.
   Felhívjuk a közlekedők figyelmét a megváltozott forgalmi rend fokozott betartására a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

Hirdetmény gyalogos átkelőhellyel kapcsolatban

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér gyalogos átkelőhely létesítésének ügyében eljárást indított.
A tájékoztató a kormányhivatal honlapjáról letölthető >>>
Hirdetmény helyszíni szemle időpontjáról >>>

A mezőőri járulékokról szóló határozatok megküldése megkezdődik

Tájékoztatjuk a földtulajdonosokat és a földhasználókat, hogy október hónapban megkezdődik a mezőőri járulékokról szóló határozatok postázása.
Amennyiben a határozatban szereplő adatokban eltérést tapasztalnak, vagy az ingatlanokra a földhivatalban földhasználatot jelentettek be, kérjük, írásban jelezzék a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére.
A határozatok tartalmazzák a járulék megfizetésének módját és határidejét.

Megkezdődik a házszámok rendezése

   Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(II.23.) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján házszámrendezésre kerül sor. Ennek célja, hogy a közigazgatás különböző nyilvántartásaiban (ingatlan-nyilvántartás, a postai cím-, és   a központi címnyilvántartás) szereplő címadatok megegyezzenek, a címnyilvántartás egységes, hiteles és a valóságnak megfelelő legyen, így a lakosság mindennapi életét segítse. Ennek érdekében Gyöngyöstarján község területén is a címek felülvizsgálatát el kell végezni, melynek során - amennyiben szükséges - a címek módosítására kerülhet sor.

A házszám megállapítással kapcsolatban az érintett ingatlanokra közigazgatási hatósági eljárást indítunk, melyről az ingatlan tulajdonosát, használóját értesítjük.

A házszámváltozás miatt szükséges lehet az ingatlanban lakók lakcímének (lakcímkártya), és a közszolgáltatóknál vezetett felhasználói, számlázási, címadatainak stb. javítása.
Ennek érdekében az érintetteknek a hivatal a jogerős határozatot a szükséges példányban postázza.

A már meglévő házszám megváltoztatására csak olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerül sor, amelyek az ingatlan azonosítását akadályozzák. Ilyen esetnek minősül, ha például több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal vagy csak helyrajzi számmal szerepel a földhivatali nyilvántartásban.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel segítsék munkánkat.

Dr. Jakab Csaba jegyző


BŰNMEGELŐZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Számos alkalommal számoltunk már be különböző "trükkökről", amelyekkel egyes emberek gátlás nélkül csalnak ki pénzt a jóhiszemű,
adott esetben segítőkész embertársaiktól. A karácsony előtti időszak fokozott óvatosságra int, mert a csalók is karácsonyra készülnek ...

Bűnmegelőzési Hírlevél >>>


Változás fogyasztóvédelmi hatáskörökben

2017. január 1-jétől a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnésével a járási hivatal mint általános elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jár el a következő ügyekben:

 • Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások,
 • Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek,
 • Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve nem tüntették fel,
 • Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése,
 • Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,
 • Ellenőrzés a fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése körében,
 • Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése,
 • PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató,
 • Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre,
 • Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve,
 • Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.

A járási hivatal illetékességét megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye.

A területileg illetékes járási hivatal elérhetősége:

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATAL
CÍM: 3200 GYÖNGYÖS, FŐ TÉR 13.
TEL.: 37/795-062, ill. 37/795-036
E-MAIL: hatosag.gyongyos@heves.gov.hu

TŰZMEGELŐZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fontosnak tartja felhívni az állampolgárok figyelmét néhány alapvető
biztonsági rendszabályra ... >>>

Helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezése

Gyöngyöstarján Község településrendezési eszközeinek módosításáról a Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 39/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozata alapján előzetesen tájékoztatom a Lakosságot és az egyeztetésben részt vevő szervezeteket. Észrevételeiket az egyeztetésben részt vevők 2016. október 25. napjáig juttathatják el a polgármester részére a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalba (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

Az egyeztetési anyag letölthető >>>

.
Gyöngyöstarján, 2016. október 10.
Nagy Károly polgármester s.k

Gyakrabban viszik el a zöldhulladékot: kevesebbet kell elégetni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. az eddigi évi két alkalommal igénybe vehető zöldhulladék gyűjtés szolgáltatását 2017-ben nyolc alkalommal biztosítja.
A zöldhulladék gyűjtés lehetőséget ad, hogy a lakott területen történő égetés helyett a hulladékaink gyűjtőedényben, zsákban, ill. összekötve elszállításra kerüljenek.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a szolgáltatás minél gyakoribb igénybevételére, melynek időpontjai 2017-ben:

április 18-19., május 30-31., június 27., július 11.
augusztus 8., szeptember 5., október 30-31., november 27-28.

Az ömlesztve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el.

A gyűjtési körzetek és további részletek a link alatt és a szemétdíjról szóló számla mellett található
"Hulladékgazdálkodási naptár 2017" című dokumentumban! >>>


Tájékoztató sírhelyek megváltásáról

A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.   Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani.
Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 37/372-025 telefonon ad.

Tájékoztató vezetékes földgáz-fogyasztók részére részszámlázás változásáról

Változás az önkormányzati hivatal ügyfélfogadásában

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2016. október 3-tól a következő:

Hétfő: 08:00 - 12:00 és 12:30- 17:00
Szerda: 08:00 - 12:00 és 12:30- 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00
A járási ügysegéd ügyfélfogadása változatlanul hétfőn 13 órától 15.40-ig tart.

Bűnmegelőzési hírlevél
Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára - Az internet veszélyei - Óvakodjunk a trükkös csalóktól
További információk a csatolt dokumentumban >>>

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alkalmazásáról >>>

Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak!
vissza a hírekre

2016. július 1-jétől tűzifavásárláskor ún. "Tűzifavásárlói tájékoztatót" is kötelező mellékelni a szállítójegyhez.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tájékoztató nélkül ne vegyék át a téli tüzelőt. A NÉBIH szakemberei "Tűzifát csak okosan!" címmel útmutatóval is segítik a lakosságot, hogy a lehető legjobb minőségű termékhez jussanak.
A NÉBIH tájékoztatója innen letölthető >>>

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy kereskedelmi tevékenységet csak bejelentés után lehet folytatni, ezért kérjük, tűzifavásárlást megelőzően ellenőrizzék, hogy a kereskedő jogosult-e háztartási tüzelőanyag kereskedelmére.
A nyilvántartás az alábbi címen érhető el >>>
A gyöngyöstarjáni kereskedők nyilvántartása >>>

Vadászterületet kijelölő határozatok

   A Heves Megyei Kormányhivatal a vadászterületek határainak kijelöléséről szóló döntéseit - a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra,- az 1996. évi LV. törvény 11/C (1) bekezdése alapján a 11/A. § (4) bekezdése szerint hirdetményi úton közzéteszi.

701350:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal):
      1.rész
      2.rész
      3.rész
      részletes térkép
      áttekintő térkép

701550:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal):
      1.rész
      2.rész
      részletes térkép
      áttekintő térkép

701650:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal):
      1.rész
      2.rész
      3.rész
      részletes térkép
      áttekintő térkép

702950:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal):
      1.rész
      2.rész
      részletes térkép
      áttekintő térkép

Tájékoztató címképzésről   (Tűzoltó u. 10.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi
címkezeléssel érintett címet: >>>

Hirdetményi kézbesítés lakcím ügyben 744/2016/GYT >>>

A Katasztrófavédelem tájékoztatója szabadtéri égetésekről

A tájékoztató szövege itt olvasható >>>


Vadászterületek ajánlása

A Heves Megyei Kormányhivatal vadászterületek határaira tett ajánlásai a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra, az 1996. évi LV. törvény 11/A. § (4) bekezdése alapján.

Kifüggesztés napja: 2016. március 31.

701350:
ajánlás (határleírás, becsült terület nagyság) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>

701550:
ajánlás (határleírás, becsült terület nagyság) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>

701650:
ajánlás (határleírás, becsült terület nagyság) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>

702950:
ajánlás (határleírás, becsült terület nagyság) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>


Pályázati felhívás a volt pizzéria helyiségeinek hasznosítására

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérlet útján történő hasznosítására.

Az ingatlan adatai:
Címe: Gyöngyöstarján, Hősök utca 1. (volt pizzéria)                                            Teljes pályázati felhívás >>>


Pályázati felhívás a volt élelmiszerbolt helyiségeinek hasznosítására

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérlet útján történő hasznosítására.

Az ingatlan adatai:
Címe: Gyöngyöstarján, Hősök utca 1. (volt élelmiszerbolt)                                     Teljes pályázati felhívás >>>


Pályázati felhívás építési telkek kialakítására alkalmas ingatlan értékesítésére

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére

Az ingatlan adatai:
Címe: Gyöngyöstarján, belterület 1061 és 1073 hrsz-ú ingatlanok                          Teljes pályázati felhívás >>>


Katasztrófavédelem felhívása kéménytüzek megelőzésére

A lakossági felhívás teljes szövege itt olvasható >>>


Tájékoztató címképzésről (Hóvirág u. 6.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet: >>>

Földhivatali tájékoztató zártkertek művelés alól kivont területté nyilvánításáról.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) .- 2015. május 2-án hatályba lépett -
89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos ........... >>>

Tájékoztató

A Gyöngyösi Járási Hivatal tájékoztatója közigazgatási rezsi és bürokrácia-csökkentésről >>>

Tájékoztatjuk a Lakosságot

hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete soron következő ülését a polgármester
2016. február 11-én (csütörtökön) 17 órára
összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) napirend >>>


Tájékoztató a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által
Gyöngyöstarjánban biztosított szolgáltatások térítési díjairól >>>


Tájékoztató a 2016. január 1- jétől érvényes temetőben alkalmazott díjakról >>>

Tájékoztató a gyöngyösi kormányablakok decemberi ügyfélfogadásáról 2015.12.11-től 2015.12.25-ig tartó időszakban

Gyöngyös, Eszperantó u.. szám alatti Kormányablak >>>
Gyöngyös, Kossuth L. u, 37. szám alatti Kormányablak >>>

Tájékoztató locsolási kedvezményről

A Heves Megyei Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján elkülönített mérés nélküli átalánydíjas csatornakedvezményt biztosít. A fogyasztási helynek szennyvízelvezetéssel kell rendelkeznie, valamint feltétel az is, hogy a locsolásra más vízvételi lehetőség a fogyasztási helyen kizárt.
A kedvezményi igénybevételére május 1 és szeptember 30 között van lehetőség.
A kedvezményt a csatolt nyomtatványon kell kérelmezni. További információt a Heves Megyei Vízmű Zrt. ügyfélszolgálata nyújt:

Gyöngyösi fogyasztói iroda
3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.
Központ: 06-37/311-038
Fogyasztói iroda: 06-37/313-499
Fax: 06-37/311-451
E-mail cím: ugyfelszolgalat@hmvizmurt.hu
Nyitvatartás:
H: 7:00 - 18:00
K-CS: 7:00 - 15:30
P: 7:00 - 13:00


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL
A Képviselő-testület 2016. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 155 forint/óra.
A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben
- az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 355 forint/minden megkezdett 10 oldal,
- fax szolgáltatás díja bruttó 285 Ft/oldal.
A Közös Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4200 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1715 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2016. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
a) külterületi helyszín esetén 24 890 forint/anyakönyvi esemény díjat,
b) belterületi helyszín esetén 12 340 forint/anyakönyvi esemény díjat,
c) a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat kell megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 7140 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2015. december 7.
Nagy Károly polgármester
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
s.k.


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
MEZŐŐRI JÁRULÉKRÓL
vissza a hírekre

A mezei őrszolgálatot szabályozó 1997. évi CLIX. törvény az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
"Az önkormányzati mezei őrszolgálat [.] fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni." "Az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében, a mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult."

A Képviselő-testület 2016. január 1-jétől mezőőri járulék bevezetéséről döntött, melynek mértéke 1250 Ft/ha/év.

Mezőőri járulékot Gyöngyöstarján közigazgatási területén fekvő, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület után kell fizetni. A járulékot az köteles megfizetni, aki a naptári év első napján a föld használója, ha nem ismert, tulajdonosa. Több használó vagy több tulajdonos esetén a mezőőri járulékot a használók vagy tulajdonosok együttes nyilatkozatával megjelölt személy fizeti meg.
A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a fizetésre kötelezett földhasználati joga vagy tulajdonjoga megszűnik.

A mezőőri járulék megfizetéséről a jegyző első alkalommal és az ingatlant érintő változás esetén határozatot hoz, egyébként a járulékfizetési kötelezettségéről évente egy alkalommal értesíti.

A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a járulék mértékének megállapítása történhet:
a) a 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott önbevallással,
b) önbevallás hiányában ingatlan-nyilvántartási adatok alapján.

Bevallást nem kell tennie és a mezőőri járulék fizetése alól mentesül, akinek tárgyévben a fizetendő mezőőri járuléka az 1000 Ft-ot nem haladja meg.

További információt Ludányi Zoltánné ügyintéző nyújt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (Telefon: 37/372-025/115 m.)

Gyöngyöstarján, 2015. december 7.
Nagy Károly polgármester
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
s.k.

 

HIRDETMÉNY Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018
e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évre is kiírta a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat.

Beérkezett pályázatok száma:

"A" típusú pályázat:          4 db
"B" típusú pályázat:          0 db

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatához benyújtott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat a Pénzügyi és Szociális Bizottság elbírálta és az alábbi döntést hozta:

Támogatásban részesített pályázatok száma:          4 db

Megítélt támogatás összege:                               22 000 Ft/hó
4 pályázó esetében 10 hónapra összesen:          220 000 Ft
A támogatás átlagos mértéke havi 5 500 forint/fő.

Gyöngyöstarján, 2015. november 26.
Szecskő Zsolt sk.
Hirdetőtáblára kifüggesztve: 2015. november 26.
bizottság elnöke

Közlemény az egri törvényszék költözéséről >>>


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL

vissza a hírekre

  A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.   Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani.
Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 37/372-025 telefonon ad.
  
Gyöngyöstarján, 2015. október 22.
Nagy Károly polgármester
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
s.k.

Bűnmegelőzési Hírlevél 2015. október

Közeleg Mindenszentek és a Halottak napja, amikor a temetőkben felkeressük elhunyt szeretteink sírjait.
A készülődés már október második felében elkezdődik, a piacok zsúfolásig megtelnek a koszorú és virágárusokkal, portékáiktól és a
vevőktől szinte lépni sem lehet. Aztán ahogy közeledik november 1-e, egyre többen lesznek a temetőkben, a temetők környékén pedig megtöbbszöröződik a parkoló gépkocsik száma.
Sajnos ebben a nyüzsgésben nem mindenkinek a megemlékezésen és a Halottak napjára történő készülődésen jár az esze, kiváló alkalom
ez a zsebtolvajok részére (a piacon, a helyi buszokon és a temetőben is).

Kérjük fokozottan ügyeljenek arra, hogy.......... tovább a hírlevélre >>> 


Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

3 HA TÉRMÉRTÉKET MEG NEM HALADÓ FÖLDRÉSZLETEK HIRDETMÉNYES ÉRTÉKESÍTÉSE >>>>
3 HA TÉRMÉRTÉKET MEGHALADÓ FÖLDRÉSZLETEK ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYE >>>>


Tűzmegelőzési tájékoztató!

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fontosnak tartja felhívni az állampolgárok figyelmét néhány alapvető biztonsági rendszabályra, melyek nyílt láng, valamint az elektromos árammal működő díszek használatára vonatkoznak. >>>>

A fűtési időszakkal kapcsolatos tüzek megelőzése

Minden évben több haláleset is bekövetkezik szén-monoxid mérgezés miatt, amely megelőzhető lenne a fűtőberendezések, kémények rendszeres karbantartásával, ellenőriztetésével, valamint szén-monoxid érzékelő felszerelésével.............. tájékoztató >>

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója tüzelő, fűtő berendezésekkel,
égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatban

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses tűzesetek. A gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért különös jelentősége van a kémények rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza a helyiség légterébe. >>>>


A Heves Megyei Kormányhivatal meghosszabítja az álláskeresők vállalkozóvá
válását elősegítő tőkejuttatásra kiírt pályázatát

A legfeljebb kétmillió forint vissza nem térítendő összegre irányuló pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2015. október 31-én 14 óráig lehet benyújtani a pályázati dokumentációban meghatározott feltételekkel. A tőkejuttatás mellett legfeljebb három hónap időtartamra, a minimálbér összegével azonos vállalkozóvá válást elősegítő támogatás is kérelmezhető.

A kérelmet és a pályázatot a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán kell benyújtani, ahol további információ is kérhető.

A pályázati felhívás, tájékoztató, ill. dokumentáció megtalálható a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának honlapján
a Munkaerő-piaci támogatások menüpontban.

A honlap címe: http://heves.munka.hu

TÁJÉKOZTATÁS HADIGONDOZÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.).
A módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.
A törvény itt olvasható >>>


Bűnmegelőzési Hírlevél 2015. augusztus

    Még mindig trükköznek ! Mindig felháborító, ha az ember bűncselekményről szerez tudomást, de különösen az, ha a bűncselekményt olyanok sérelmére követik el, akik koruknál, fizikai állapotuknál, egyéb oknál fogva kiszolgáltatottabbak, mint az átlag, vagy az elkövetők éppen a sértett jóhiszeműségét, gyermekeik, unokáik iránt érzett szeretetét, féltését használják ki.

Hírlevelünkben és egyéb bűnmegelőzési fórumokon is sokszor foglalkoztunk már az idős korúak sérelmére elkövetett "trükkös" lopásokkal, sajnos azonban ismét, vagy még mindig aktuális a téma.

Ezúttal az elkövetők régi-új módszerrel, az "unokázós" trükkel próbálkoznak, szerencsére nem mindig sikerrel.

A dolog lényege, hogy valaki telefonon felhívja a kiszemelt, időskorú áldozatot, rendszerint a késő esti, éjszakai órákban, és beszámol neki arról, hogy az unokáját baleset érte, bajba került, kórházba kellett szállítani stb, Viszont a lényeg az, hogy azonnal nagyobb mennyiségű pénzre van szüksége, amiért az unoka nem tud ugyan menni, de a telefonálót (vagy esetleg valaki mást) küldi maga helyett. Ha nincs elég készpénz otthon, ékszer is jó. Előfordult olyan eset is, hogy a telefonáló saját magát adta ki a kiszemelt áldozat unokájának (az unoka nevéről az elkövető éppen a sértettől szerzett tudomást, valahogy igy: -Te vagy az... név...? - Igen Mama. stb).

tovább a hírlevélre >>>


"Te Szedd akció"

 

Sikeres volt a "Te Szedd" akció
A 2015. évi "Te szedd" szemétszedési akcióban önkormányzatunk több mint 200 zsák külterületen szétszórt hulladékot gyűjtött be, melyet május 19-én szállítottak el a hulladéklerakóba. Felhívjuk a lakosság figyelmét, amennyiben a községben vagy külterületén "szemetelőt" látnak, azonnal értesítsék a KMB megbízottat vagy a gyöngyösi rendőrkapitányságot. (37/312-557)


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szelektív hulladékgyűjtők érkeznek januárban Gyöngyöstarjánba

Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014. november 14-én az Önkormányzat képviseletében Nagy Károly polgármester és az Unischo Kft. képviseletében Scholtz Róbert ügyvezető aláírta 1700 db kerekes hulladékgyűjtő szállításáról szóló szerződést. Valamennyi háztartás kettő darab 120 literes edényzetre lesz jogosult, melynek használatáról és a szállítás módjáról a lakosságot a kukák átvételét követően tájékoztatjuk. A 12,5 millió forint értékű beruházást az Önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztérium utófinanszírozású pályázatából valósítja meg.
Kérjük, legyenek partnereink az új hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelő szelektív gyűjtés kialakításában és bevezetésében!

Gyöngyöstarján, 2014. november 21.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata


Önkormányzati választások 2014. október 12. Gyöngyöstarján települési választás eredményei >>>>

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község helyi építési szabályzata és településrendezési terve felülvizsgálati eljárásában Gyöngyöstarján Településfejlesztési Koncepcióját a Képviselő-testület 78/2013. (XII. 19.) határozatának mellékleteként jóváhagyta. A koncepció a községházán és itt megtekinthető  >>>

Gyöngyöstarján, 2014. január 14.
 Nagy Károly polgármester s.k.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szervezetünk a TÁMOP-3.2.3.B-12/1 pályázati kiírásán sikeresen pályázott, 4.020.578,-Ft támogatást nyert.

A pályázat célja a többfunkciós közművelődési intézményekben az ( Integrált Közművelődési Terekben) hagyományőrző kézműves foglalkozások, szakkör, és digitális írástudást fejlesztő nem formális képzések megszervezése, tanfolyam vagy klub keretében.
Tovább a közleményre: PDF formátum >>> Word formátum >>>

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

Általános tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről >>>
Kérelem - formanyomtatvány a közlekedési kedvezményre való jogosultság megállapítása iránt >>>>


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő változásokról
tovább a jogszabályokra >>>


FELHÍVÁS EBTARTÓKNAK

Felhívom a figyelmet, hogy az állatvédelmi törvény alapján az állattartó köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról.
Aki e kötelességét megszegi, kutyáját kóborolni hagyja, elzárásra is átváltoztatható
150 000 Ft-ig
terjedő pénzbüntetéssel sújtható szabálysértést követ el és legalább 90 000 Ft összegű állatvédelmi bírsággal kell sújtani.


Gazdája felügyelete nélkül közterületen kutya nem tartózkodhat!

Gyöngyöstarján, 2013. október 29.

Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSHEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

A közüzemi víz biztonságos, korlátozás nélkül fogyasztható és használható!

Eger, 2013. október 10.

TISZTELT HELYI LAKOSOK!

A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére
az államigazgatási ügyeik kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyeik elintézésének lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert
alakított ki................ hirdetmény >>

TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmében annak a belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelő egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2013-ban havonta
6660 forint
(naponta 222 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást
ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem. ......
 a tájékoztató teljes szövege >>>


POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

2013. MÁRCIUS 18. Tisztelt Lakosság! Az elmúlt két évben olyan törvények jelentek meg, amelyek lényegesen befolyásolják a települések eddig megszokott életét. E törvényekben nem mindig egyértelműek a célok és következmények, ezért a települések képviselő testületeinél bizonyos kérdésekben kétségek merülnek fel. Ezek áttekintésére több írott oldalra volna szükség, de a lakosságot leginkább foglalkoztató két témáról tényszerűen informálom Önöket.
I. Az iskolák állami kézbe vétele:
II. Közös hivatal létrehozása:
A tájékoztató teljes terjedelemben >>

FÖLDHIVATALI TÁJÉKOZTATÓ

  Még be nem jelentett földek tulajdonosai számára:
  Bejelentett földhasználók számára:


BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁS

Nyugtalanító betöréses lopások történtek az utóbbi hetekben községünkben. Meggyőződésem, hogy kérésemnek megfelelően a gyakoribb rendőri jelenlét vagy a félig kész és heteken belül működőképes térfigyelő rendszer sem
fogja garantálni a bűncselekmények teljes megszűnését.
Ezért kérem a község lakosságát, hogy értékeikre fokozottan vigyázzanak és szomszédaikra
- főleg az idősebb korosztályra is - nagyobb figyelemmel legyenek.
Ha gyanús egyéneket, házalókat látnak, azonnal írják fel a gépkocsijuk rendszámát és hívják

a gyöngyöspatai rendőrőrsöt munkaidőben
(Tel: 36/522-121), vagy
a gyöngyösi rendőrkapitányságot
(Tel: 37/312-557).

Kérem még különös tekintettel azon gazdáknak a figyelmét, akik alkalmi munkavállalókat alkalmaznak, hogy saját biztonságuk érdekében
és a lakosság megnyugtatására alkalmi munkásaikat megbízható körből válasszák.

Gyöngyöstarján, 2013. január 22.    
Megértésüket megköszönve:
Nagy Károly sk.
polgármester
 

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó 2012. októberi számában a Rendőrség bűnmegelőzési tájékoztatót tett közzé, kérjük,
tanulmányozzák át!

ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGÉRT

a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály felhívása

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, velünk nem történhet meg, pedig bármelyikünk bűncselekmény áldozatává válhat. Különösen az idős
korúak vannak veszélyben, akik sérelmére a leggyakrabban elkövetett bűncselekmények a lopás, a rablás és a csalás.
Milyen helyzetek fordulhatnak elő? >>>>


FELHÍVÁS EBTARTÓKNAK!

Felhívom a figyelmet, hogy az állatvédelmi törvény alapján az állattartó köteles gondoskodni az állat szökésének
megakadályozásáról. Aki e kötelességét megszegi, kutyáját kóborolni hagyja, szabálysértést követ el és
30 000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható. Gazdája felügyelete nélkül közterületen kutya nem tartózkodhat!

2013. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet alapján valamennyi négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel, azaz az azonosítását szolgáló elektronikus eszköz
beültetésével tartható.
  A jelölés megtörténtét a jegyző és a járási állategészségügyi hivatal állatvédelmi hatóságként ellenőrzi.
  Aki az egyedi jelölési kötelezettségének nem tesz eleget, legalább 45 000 forint összegű állatvédelmi bírsággal kell sújtani.
  Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy amennyiben az azonosító eszköz beültetése megtörtént, azt az önkormányzat ebnyilvántartása részére jelentsék be a beültetésről szóló dokumentumok bemutatásával.

Gyöngyöstarján, 2013. január 7.
Dr. Jakab Csaba sk. jegyző


FELHÍVÁS HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE!

A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama:
egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.

Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani. Ehhez szükség van a
sírhely azonosítására
(melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 37/372-025 telefonon ad.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata


Új informatikai eszközökkel indul a tanév a gyöngyöstarjáni általános iskolában

Szeptember 1-jétől használják a diákok azokat az új informatikai eszközöket, melyet Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a TIOP-1.1.1 jelű pályázatával nyert el. Beszerzésre került 15 darab multimédia PC korszerű monitorokkal, 5-5 darab interaktív tábla, notebook, projektor, továbbá 1 darab szervergép és 1 darab WIFI csomag.
Az iskola 13 pedagógusa oktatáson vett részt, ahol elsajátíthatták az új eszközök használatát. Az új tanévtől kezdődően így adottak a feltételek a diákok
oktatására megújult módszerekkel, az infokommunikációs technológia által nyújtott lehetőségeket kihasználva.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  7 425 000 Ft

Gyöngyöstarján, 2011. augusztus 29.
Dr. Jakab Csaba jegyző,
projektmenedzser

FELHÍVÁS!

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanuk mentén a csapadékvíz elvezető árok, áteresz tisztításáról gondoskodjanak..........a felhívás teljes szövege >>>>

1 2345
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu