GYÖNGYÖSTARJÁN


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZMEGHALLGATÁSRÓL


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 27-én (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást tart.
Helyszíne: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)
Napirend:
1.
Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
2.
Tájékoztató a község környezeti állapotáról

Gyöngyöstarján, 2017. november 15.
Nagy Károly polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

2017. június 20-án elrendelt tűzgyújtási tilalom feloldásáról és az égetés szabályairól

A földművelésügyi miniszter az ország területén lévő erdőkben és a fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokra,
a 2017. június 20-tól, az EVgF/513/2017. számú határozattal elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat azonnali
hatállyal 2017. szeptember 11-én feloldotta.

A határozat letölthető >>>

Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzat környezetvédelmi rendeletében a következő szabályokat állapította meg:
"16. § (1)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2)  Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon
belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4)  A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon.
Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5)  Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles."

Kerti hulladékon kívül más hulladék égetése tilos!

Vegyék igénybe az ingyenes zöldhulladékgyűjtést, melynek gyűjtési napjai 2017-ben: október 30-31 és november 27-28.!

A külterületi égetés bejelentésköteles, melyről felvilágosítást a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség nyújt.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató seregélyriasztásról

Seregély riasztása védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között lehetséges engedély nélkül. Védett természeti területeken kívül március 1. és június 30. között, továbbá védett természeti területeken egész évben a seregély riasztásához az Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szvorényi u. 50.) engedélyét kell beszerezni. Ügyintézési határidő 70 nap. Az eljárás illetéke 5000 Ft. Aki engedélyhez kötött tevékenységet a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül végzi, természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

Gyöngyöstarján, 2017. május 12. Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

FELHÍVÁS A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSÉRE


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
14/2017. (X. 3.) önkormányzati rendelet ezúton értesíti a rendelet 3. §-a szerinti partnereit,
hogy véleményezhető a településkép védelméről szóló rendelettervezet.

A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján (www.gyongyostarjan.hu) és
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

Észrevételeiket 2017. november 22-ig Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére a következő címekre küldhetik: Papír alapon: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3. Elektronikusan: hivatal@gyongyostarjan.hu

Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett,
a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban
és elfogadási szakaszban egyaránt.

Véleményezési anyag >>>

Gyöngyöstarján, 2017. november 14.
Nagy Károly polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Zöldhulladék-gyűjtés: 2017. október 30 - 31

Égetés helyett ingyenesen szállíttassa el a zöldhulladékot.

Részletek a hulladékgazdálkodási naptárban >>>

Felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulladékok égethetőségének időszaka október 31-én befejeződik annak érdekében, hogy az így keletkezett füst a fűtéskor keletkező füsttel ne adódjon össze.

Bűnmegelőzési tanácsok Mindenszentek idejére

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozottan figyeljenek értékeikre, fogadják meg a rendőrség tanácsait!
- Ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, vagy épp vízért, vagy csupán a konténerhez mennek!
- Csak annyi pénz legyen önöknél, amennyire feltétlenül szükségük van! Értéket, bankkártyát feleslegesen szintén ne tartsanak maguknál!
- Járműveiket minden esetben zárják le és látható helyen ne hagyjanak benne értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, GPS stb.)! Ha mégis megtörténne a baj, hívjanak segítséget, értesítsék a rendőrséget a 112 segélyhívó számon! Még néhány jótanács közlekedőknek:
- A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjármű forgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel!
- Ideiglenesen forgalomkorlátozások és elterelések várhatók, a kialakult forgalom függvényében. Ne "megszokásból" közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!
- Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket (biztonsági öv, gyermekülés), mert azok életet menthetnek!

Álláshirdetés: pénzügyi ügyintéző

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Jelentkezési határidő: 2017. november 8.

A pályázat részletei itt >>>
A pályázat mellékleteként kötelezően benyújtandó önéletrajz sablon letölthető innen >>>

Ülésezett a Képviselő-testület: döntés pályázatról, beszámolókról, név- és székhelyhasználatról

2017. október 11-én a módosított munkaterv szerint tartott ülést a Képviselő-testület. Az ülés első napirendjeként a testület jóváhagyta a Hősök u. 1 szám alatt kialakításra kerülő védőnői szolgálat pályázatának módosított műszaki tartalmát. Ezt követően meghatározásra került
a november 27-i közmeghallgatás napirendje.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör éves beszámolóját. Módosult a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás és a hivatal szervezeti és működési szabályzata.
A Képviselő-testület módosította a környezetvédelemről szóló helyi rendeletet valamint engedélyezte a Pávakör egyesület név- és székhelyhasználatát.

Képviselő-testületi ülés 2017. október 11.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2017. október 11-én (szerdán) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
(Tanácsterem, Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:
 1. A védőnői szolgálat TOP pályázat műszaki tartalmának jóváhagyása és a pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól, a 2016/2017. tanév összefoglaló értékelése
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 2016-2017. évi beszámolója
  Előadó: Egyesületek elnöke

 5. A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 2016-2017. évi beszámolója
  Előadó: Sportkör elnöke

 6. Indítványok, egyebek

Meghívó települési arculati kézikönyvről tartott lakossági fórumra

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Kulturális és Településfejlesztési Bizottsággal lakossági fórumot tart
2017. október 16-án (hétfőn) 18 órától. Helyszín: Községháza, Tanácsterem

Téma: Gyöngyöstarján Község Települési Arculati Kézikönyvének véleményezése (eltérő karakterű településrészek, épületek elhelyezése, kerítések, anyaghasználat)

A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján >>>>
és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

Vegyenek részt aktívan a települési arculati kézikönyv kidolgozásában!

Gyöngyöstarján, 2017. október 05.
Nagy Károly polgármester s.k.

Ülést tartott a Képviselő-testület

2017. szeptember 28-i ülésén a Képviselő-testület elbírálta a házi segítségnyújtás gondozói pályázatát:
2018. január 1-jétől az eddigi gondozókkal kívánja elláttatni a házi segítségnyújtást az önkormányzat.
Megtárgyalta a testület a támogatásban részesült egyesületek, szerveződések ülésig beérkezett beszámolóit.
Két rendeletet fogadott el a Képviselő-testület: módosult a környezetvédelmi rendelet és új rendelet született a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
Döntés született arról, hogy ezentúl három évre kötött közszolgáltatási szerződés keretében kerül megrendezésre a művelődési házban
már két alkalommal megtartott operaelőadás.

Változtak a helyi zajkeltés szabályai!
vissza a hírekre

2017. október 11-i ülésén a Képviselő-testület módosította a zajvédelmi szabályokat tartalmazó környezetvédelmi rendeletet. 2017. október 17-től az önkormányzati rendelet csak a gázüzemű vad- és madárriasztók használatára vonatkozóan tartalmaz szabályozást: ezen eszközök használata belterületen tilos, külterületen is csak 6 és 22 óra között használható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy "aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el."
A szabálysértési hatóság a Gyöngyösi Járási Hivatal.

Gyöngyöstarján, 2017. október 16.         Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Bursa Hungarica

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
alapján kiírta a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

A pályázatok benyújtási határideje 2017. november 7.

A pályázat letölthető:
  "B" típusú >>>

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala a vadon élő rókák veszettség elleni immunizálása miatt
2017. október 2. és 2017. október 23. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Ebben az időszakban az ebek tartási helyükön kívül csak pórázon és szájkosárral vezethetőek, külterületen legelőre gazdasági
haszonállatot hajtani, ott legeltetni tilos. A szabályok megsértése esetén élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni.
A határozat letölthető >>>

Gyöngyöstarján, 2017. szeptember 28.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Gumiabroncs-hulladék gyűjtés!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. november 11-12-én (szombaton és vasárnap) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
gumiabroncs-hulladék gyűjtést szervez. A községháza mellett elhelyezett konténerekbe kizárólag gumiabroncs hulladék helyezhető el!
A hulladékok leadása gyöngyöstarjáni lakosok részére a közszolgáltatás részeként ingyenes.

Gyöngyöstarján, 2017. szeptember 27.
Nagy Károly polgármester s.k.

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet. 2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt. A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Alapadatok
 Pályázó neve:  GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Projekt megnevezése:  GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
 CSATLAKOZÁSA
 OP név  KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program
 Pályázati kiírás megnevezése:  KÖFOP - 1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
 rendszer országos kiterjesztéséhez
 Projekt helyszíne (régió):  Észak-Magyarország
 Projekt helyszíne (megye):  Heves
 Projekt helyszíne (település):  Gyöngyöstarján
 Megítélt összeg:  6 936 020 .- HUF
 Támogatás aránya:  100 %
 Támogatási döntés dátuma:  2016. 11. 17.
 Forrás:  ESZA
 Ország:  Magyarország
 Beavatkozási kategória:  -
 Uniós társfinanszírozási ráta:  85 - ESZA
 Projekt összköltség:  6 936 020 .- HUF

A fejlesztéssel a támogatást igénylő a Gyöngyöstarjáni Közös önkormányzati Hivatalhoz tartozó két településen, Gyöngyöstarjánban és Gyöngyösorosziban kívánja megvalósítani a fejlesztést, mellyel megtörténik az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozás. 1. eszközök beszerzése keretében 12 munkaállomás kerül kialakításra kártyaolvasóval, a szükséges Windows környezetű számítógépekkel és laptopokkal (monitor beszerzését nem tervezzük, a meglévőek az ASP rendszer használatára alkalmasak) A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása keretében az informatikai biztonsági és iratkezelési szabályzaton kívül a számviteli politika felülvizsgálatát tervezzük, mert az ASP munkakörnyezet a jelenleg alkalmazott munkafolyamatok felülvizsgálatát igényli.A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 3. Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása keretében megteremtjük az elektronikus ügyintézés jogi feltételeit, módosítjuk a helyi adókról szóló rendeleteinket, tájékoztatjuk a felhasználókat az elektronikus ügyintézés lehetőségéről, feltételeiről, honlapunkon elérhetővé tesszük az űrlapokat. 4. Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja keretében megbízzuk a jelenlegi rendszereket üzemeltető céget a migrációs feladatokkal, mely a gazdálkodási, ingatlanvagyon - kataszter, adó és iratkezelő szakrendszereket érinti.A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 5. Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás keretében a bevezetendő szakrendszereket használó 12 köztisztviselő utazási költségeit kívánjuk elszámolni, az utazások időpontjait és gyakoriságát a Magyar Államkincstár határozza meg.A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 6. Tesztelés, élesítés: a folyamatba a szakrendszereket használó köztisztviselőket kívánjuk bevonni, a pályázat is a belső erőforrások igénybe vételét írj elő, ehhez együttműködés szükséges a Magyar Államkincstárral.A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. A beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettség nincs, a nettó 1 000 000 forintot meghaladó megrendelés esetén a megrendelést megelőzően három egymástól független ajánlattevőtől árajánlat kerül bekérésre.


Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban

Alapadatok
 Pályázó neve:  GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Projekt megnevezése:  Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban
 OP név  TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
 Pályázati kiírás megnevezése:  TOP - 4.1.1-15-HE1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 Projekt helyszíne (régió):  Észak-Magyarország
 Projekt helyszíne (megye):  Heves
 Projekt helyszíne (település):  Gyöngyöstarján
 Megítélt összeg:  14 762 146 .- HUF
 Támogatás aránya:  100 %
 Támogatási döntés dátuma:  2017. 05. 04.
 Forrás:  ERFA
 Ország:  Magyarország
 Beavatkozási kategória:  -
 Uniós társfinanszírozási ráta:  85,0000060967 - ERFA
 Projekt összköltség:  14 762 146 .- HUF

Gyöngyöstarján községe 2.372 fős (KSH adatbázis, 2014) település Heves megyében a Gyöngyösi Járásban fekvő mátraaljai település. A település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi. A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A védőnő az önkormányzat alkalmazottja: az önkormányzat és a szolgáltató között nincs szerződés, mert az önkormányzat a szolgáltató, a védőnő közalkalmazott. OEP finanszírozási szerződéssel (határozatlan idejű) rendelkezik az önkormányzat. A védőnői rendelő által ellátott lakosok száma jelenleg összesen 288 fő, ebből 9 fő várandós anyuka, 21 fő csecsemő, 31 fő kisded (1-3 éves), 77 fő óvodáskorú (3-6 éves), 150 fő pedig iskoláskorú oktatási intézménybe járó gyermek. A rendelőintézetben az ingatlan kis belterülete miatt más szolgálat nem működik. A rendelő látogatottsága meghatározó, kihasználtsága magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú védőnői rendelő felújítására. A jelenlegi rossz állapotok miatt nagy igény mutatkozik a család- és gyermekbarát körülmények megteremtése érdekében. A célcsoport igényeit megerősítették az egészségügyi praxisokat ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor. Átfogó célok: -    A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; -    Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása; -    A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése; -    CO2 kibocsátás csökkentés az önkormányzati épület esetében; -    A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése. Specifikus célok: -    Védőnői tanácsadó felújítása, korszerűsítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése; -    Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása; -    Informatikai fejlesztéssel hozzájárulás az ellátási szintek közötti együttműködés javításához, a betegút menedzsment optimalizálásához; -    A szolgáltatói jelleget erősítő belső, családbarát környezet kialakítása. A projekt indikátorai, elvárt műszaki eredmények: -    Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 288 fő; -    Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 1 db; -    Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 1 db; -    Beszerzett nagy értékű orvosi eszközök száma: 1 db. A projekt közvetlen célcsoportját az ellátotti terület fiatalkorú lakossági létszáma adja, amely jelenleg 288 fő, továbbá a 1 fő, jelenleg is az épületben dolgozó szakszemélyzet. (Megjegyzés: a projekt megvalósítási helyszíne változik, a módosítás folyamatban van)

Tájékoztató Képviselő-testületi ülés összehívásáról

  Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester
2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem

(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. oktatási évről
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
  Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. Tájékoztató a község közbiztonságáról
  Előadó: Nagy László körzeti megbízott, Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka

 5. A támogatásban részesült egyesületek 2017. évi beszámolója
  Előadó: Egyesületek elnökei

 6. Települési arculati kézikönyv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 7. Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 8. Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
  Társulás működéséről
  Előadó: A Társulási Tanács elnöke

 9. Indítványok, egyebek
 
Gyöngyöstarján, 2017. szeptember 20.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató a Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyöstarjánban megvalósuló iskolafelújításáról
Alapadatok
 Pályázó neve:  Hatvani Tankerületi Központ
 Projekt megnevezése:  Infrastrukturális megújulás a Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában
 OP név  EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
 Pályázati kiírás megnevezése:  EFOP-4.1.3-17 - Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő
 tereinek infrastrukturális fejlesztése
 Projekt helyszíne (régió):  Észak-Magyarország
 Projekt helyszíne (megye):  Heves
 Projekt helyszíne (település):  Gyöngyöstarján
 Megítélt összeg:  44 061 793 .- HUF
 Támogatás aránya:  100 %
 Támogatási döntés dátuma:  2017. 09. 01.
 Forrás:  ERFA
 Ország:  Magyarország
 Beavatkozási kategória:  -
 Uniós társfinanszírozási ráta:  84,9999998865 - ERFA
 Projekt összköltség:  44 543 873 .- HUF

  Projekt összefoglalása
Jelen projekt alapvető célja Gyöngyöstarján község egyetlen, elmaradott infrastrukturális állapotú iskolájának fejlesztése annak érdekében, hogy az intézményben az általános iskolai oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A fejlesztéssel érintett épület Heves megyében, Gyöngyöstarjánban található (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5., HRSZ: 431, OM azonosító: 031540). Az iskolai férőhelyek száma 216, tanulók száma 143 fő, kapacitáskihasználtsága: 66%. Az iskola épülete az 1980-as években épült, átfogó felújításon azóta nem esett át, a termek, mosdók, tanári szoba, közlekedők régi burkolatúak, kopottak, nem a mai kor igényeinek megfelelőek. Az osztálytermek, a tanári szoba és a közlekedők általában négy évente vannak újra festve, a mosdók tisztasági festése évente szokott történni, de ezek a munkák általában csak egy újabb réteg festék falfelületre történő felvitelét jelentik. Az osztálytermek, a tanári szoba és a közlekedők padlózata linóleum, ami az épülettel egyidős. Több helyen sérült, toldott és balesetveszélyes is. Az aljzatbeton egyenetlensége miatt több helye el van vékonyodva, vagy ki van szakadva. Az alagsori természettudományi szaktanterem ablakát cserélni kell, mert nem nyitható, annak szellőzése nem megoldott. A villamos hálózat elavult, hibás, a zúgó és vibráló csövek zavarják a tanulókat az órai munkában és rontják a látásukat. Szintén sürgős felújításra szoruló terület az intézmény vizes blokkjainak felújítása. Az intézmény mosdóiban felszerelt szaniterek több, mint harminc évesek. A beruházás során projektarányos akadálymentesítést vállal a Projektgazda, valamint infokommunikációs akadálymentesítést. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében előírt eszközök és felszerelések kapcsán az iskolában számos esetben hiányosságok tapasztalhatók. Az iskola bútorai és eszközei is meglehetősen elhasználódott állapotban vannak, néhány tanulói szék és pad kifejezetten balesetveszélyes, ezek cseréje időszerűvé vált. A nyelvlabor 1998-ban került átadásra, a fejhallgatók azóta tönkrementek. A pedagógiai munkát szolgáló eszközök közül is számos eszköz hiányzik vagy cserére szorul a kötelezően előírtak közül, pl: a fénymásoló folyamatosan javításra szorul és csíkot húz a papírra, a mindennapi munkát és az interaktív tábla használhatóságát szolgáló laptopok elavult konstrukciónak számítanak. Scanner nincs az iskolában, holott a számítástechnika terem berendezései között kötelező, hogy legyen. Fax készülék szintén törvényi előírás az intézményvezető irodájában. A kisebb eszközök közül a mindennapos testnevelést szolgáló tornaszerek kapcsán van számos hiányosság, tornapadok, labdák, mászókötelek, stopper kerül vásárlásra a projekt keretében. A meglévő fejlesztő szoba kapcsán a mai kor követelményeinek megfelelő fejlesztő játék megvásárlása szerepel a tervek között (pl.: Logico, LÜK füzetek és keretek, társasjátékok). A természettudományos ismeretek oktatásához is szeretne az iskola beszerezni néhány szemléltető eszközt (pl: növények, ízeltlábúak életciklusait bemutató eszköz, emberi torzó az emberi szervek szemléltetésére) Az eszközök hozzájárulnak a még eredményesebb nevelői munkához, így a fejlesztések elősegítik a tanulók teljesítményének növekedését, a diákok hátránykompenzációját, csökkentik a lemorzsolódás veszélyét. A gyermekek korszerű, balesetmentes és higiénikus oktatási környezetben töltenék napjaikat. A modern intézményi környezet a kapcsolódó eszközfejlesztéssel együtt vonzóbbá teheti az iskolát a helyben élő, sőt a környező településeken élő szülők körében és mérséklődhet a közeli Gyöngyös város intézményeinek elszívó hatása. A fejlesztések célcsoportját elsődlegesen a tanulók és a pedagógusok, továbbá a tanulók családjai, a fenntartó Hatvani Tankerületi Központ és Gyöngyöstarján település jelenti. A projekt tevékenységei: A projekt előkészítése kapcsán műszaki előkészítő felmérések és költségbecslés, valamint szakmai terv készítése, közbeszerzési eljárások lefolytatás. A megvalósítás során építés, eszközbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység, projektmenedzsment és szakmai vezetői tevékenység, kötelező nyilvánosság. A tanulók nevelési, valamint a tanárok munkakörülményei is jelentős mértékben javulnak. A projekt hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskola minél magasabb kihasználtsággal működjön, hiszen a modern iskolai környezet és magas színvonalú nevelői munka megléte esetén a szülők szívesebben választják az intézményt. A fejlesztés hozzájárul a gyermekek környezeti kultúrájának és higiénés igényszintének növeléséhez, kedvező lehetőségeket teremt egészségesebb életfeltételeik kialakítására, a szülők és gyermekeik igényeinek maximális kielégítésére is.

 Megvalósítás kezdete:  2018. 01. 01.
 Megvalósítás vége:  2018. 10. 31.

2017. június 20-án elrendelt tűzgyújtási tilalom feloldásáról és az égetés szabályairól

A földművelésügyi miniszter az ország területén lévő erdőkben és a fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokra,
a 2017. június 20-tól, az EVgF/513/2017. számú határozattal elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat azonnali
hatállyal 2017. szeptember 11-én feloldotta.

A határozat letölthető >>>

Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzat környezetvédelmi rendeletében a következő szabályokat állapította meg:
"16. § (1)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2)  Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon
belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4)  A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon.
Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5)  Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles."

Kerti hulladékon kívül más hulladék égetése tilos!

Vegyék igénybe az ingyenes zöldhulladékgyűjtést, melynek gyűjtési napjai 2017-ben: október 30-31 és november 27-28.!

A külterületi égetés bejelentésköteles, melyről felvilágosítást a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség nyújt.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Álláshirdetés: vezető gondozó (1 fő)

Álláshirdetés: szociális gondozó (1 fő)

Súlykorlátozás bevezetéséről

Tájékoztató a Fajzati, Hatház, István, Petőfi, Tűzoltó, Rózsa, Damjanich, Szabadság, Nefelejcs, Szabadhegyi, József Attila, Hóvirág utca lakói részére a 2017. szeptember 1-jétől hatályos változásokról >>>

Hirdetményi kézbesítés (1259-4/2017/GYT)

Ingyenesen lehet beköttetni a vizet, a villanyt és a gázt

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő rendkívüli ülését a polgármester
2017. július 13-án (csütörtökön) 17 órára összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:

 1. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések
  Előadó: Nagy Károly polgármester
 2. Súlykorlátozás alá eső közutak behajtási engedélyéről szóló rendelettervezet tárgyalása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
 3. Ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Nagy Károly polgármester
 4. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2017. július 06.
Nagy Károly polgármester s.k.

Álláshirdetés: óvodapedagógus (2 fő)

A pályázatok a közigállás honlapon megtekinthetőek:
1. >>>
2. >>>

Rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület

A Képviselő-testület 2017. június 20-án rendkívüli ülésen döntött, hogy 2018. január 1-jétől nem társulásban, hanem önállóan kívánja ellátni a házi segítségnyújtás feladatát. napirendre került a közvilágítás korszerűsítése is: érvényes ajánlat hiányában eredménytelen pályázatot követően ismételten megkezdődik a közbeszerzés.
Módosult az önkormányzat szociális rendelete, mely szerint ezentúl csak hivatalból állapít meg a pénzügyi és szociális bizottság iskolakezdéshez települési támogatást. A kihirdetett rendelet az önkormányzat honlapján elérhetőek.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Méhraj befogó méhészek listája - 2017.05.10.

A lista folyamatosan frissül a http://heves.katasztrofavedelem.hu/mehraj-befogo-meheszek-listaja honlapon.

Körzet
Név
Telefonszám
Megjegyzés
Heves megye területén
Lerbe-Sec Kft
30/929-3029
Darázsirtást is vállal
Heves megye területén
Ciklon Europe Kft
20/253-3593
Darázsirtást is vállal
Heves megye területén
Bágyi László
30/973-0055
Darázsirtást is vállal
Gyöngyös és környéke
Balogh János
30/352-8160
Csak méhrajbefogást vállal
Gyöngyös és környéke
Reszegi Sándor
70/338-0463
Csak méhrajbefogást vállal
Országos
Lux-írt Kft.
1/357-12-26
1/282-00-21
Költségtérítés ellenében 08:00 - 16:00-ig rovarirtás
országos
Boros Tibor
70/707-9811

Tájékoztató címképzésről    (Borjúmály tanya 1. A ép., B ép., C ép., D ép., E ép., F ép.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.


Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 14.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet: >>>

Ülésezett a Képviselő-testület

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. május 25-i ülésén döntött a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozásról: az állami hulladékgazdálkodási célok végrehajtása érdekében az önkormányzat a Heves és Nógrád megyei településeket tömörítő társuláshoz csatlakozott, amely a jövőben az önkormányzatok helyett fogja megszervezni a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatást. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletét, valamint módosította a temetőről, a talajterhelési díjról, a közterületek használatáról, a térítési díjakról, a szervezeti és működési szabályzatról és a szociális ellátásokról szóló rendeletet, melyek a község honlapján és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető. A testület beszámolókat fogadott el a gyöngyösi kistérség gyermekjóléti és családsegítő szolgálatának, a jegyzői gyámhatóságnak, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi működéséről, az adóztatási és a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról.
A településen végzett kátyúzási munkákra benyújtott árajánlatok közül a gyöngyösi Andezit Kft.-ét fogadta el a testület. Téma volt a seregélyek riasztásának lakosságot zavaró módja: a következő ülésen erről várhatóan rendeleti szabályozás születik. Az önkormányzat idén is biztosít gyermekfelügyeletet 2017. június 19. és 23. között.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről
vissza a hírekre

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő rendelkezéseket tartalmazza:
"21/C. §
(1)
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja [.]
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a) [.] óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára [.] az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani."

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat főzőkonyhájának nyitvatartása idején a főzőkonyháról történő elszállítással vehető igénybe. Az ebéd elszállítása esetén szállításra alkalmas edényzetet a szülőnek kell biztosítania. Várhatóan 2017. július 31. és 2017. augusztus 20. között a főzőkonyha karbantartási munkálatai alatt kiszállítással történik meg az étkeztetés.

A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a tanév utolsó napja 2017. június 15. csütörtök. A nyári szünet 2017. június 16-tól 2017. szeptember 1-ig tartó ideje alatt 55 munkanapon vehető igénybe a nyári gyermekétkeztetés.

A nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítja, a kérelmeket a jegyző részére kell benyújtani.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Kerekítés miatt változnak az önkormányzat által alkalmazott térítési és sírhelydíjak

2017. május 30-tól az alábbi díjak változnak -a folyamatban lévő ügyekben és a május havi teljesítésű számlákon is alkalmazni kell:

A temetőben megváltott sírhelyek ára:
Egyes sírhely: 4 500 Ft
Kettős sírhely: 9 000 Ft
Sírbolt (1 személyes): 7 800 Ft
Sírbolt (2 vagy több személyes): 15 600 Ft
Urna fülke: 11 000 Ft

Étkezési térítési díjak:
Étkeztetésben részesülők megnevezése
Fizetendő bruttó díj (Ft)
Óvodai gyermekellátás (reggeli)
70
Óvodai gyermekellátás (ebéd)
220
Óvodai gyermekellátás (uzsonna)
70
Családi bölcsődében ellátottak
370
Iskolai menza (csak ebéd)
330
Iskolai napközi ellátás reggeli
110
Iskolai napközi ellátás ebéd
330
Iskolai napközi ellátás uzsonna
110
Alkalmazottak ebéd
450
Vendég ebéd
860

A szociális étkezési térítési díjak:
A nyugdíjminimum ...
Fizetendő bruttó térítési díj
Ft/adag
... 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén
250
... 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással
350
... 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén
350
... 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással
490
... 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén
450
... 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással
600
... 400 %-a feletti jövedelem esetén
600
... 400 %-a feletti jövedelem esetén kiszállítással
765

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2017. augusztus 3-4-ig.

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén a következő közterületek elnevezéséről döntött:

Név
Hrsz.
INY azonosító
Y
X
Borhy tanya
0121
10030000145635
710639
271614
Fajzat puszta
0305
10030000147237
708028
277596
Fajzat puszta
0320
10030000147269
708520
277430
Sósirét tanya
0383
10030000147454
711095
276785
Alsólógi Árva dűlő
2010
10030000147547
711288
277785
Alsólógi Matyó dűlő
2034/2
10030000225816
711341
277644
Alsólógi Fukó dűlő
2052
10030000147589
711392
277529
Lógiszögi dűlő
2086
10030000147623
711526
277513
Felsőlógi Boglya dűlő
2087
10030000147624
711614
277823
Felsőlógi Gyújtó dűlő
2122
10030000147662
711529
277733
Felsőlógi Borhy dűlő
2143
10030000147683
711586
277621
Felsőlógi Bolbó dűlő
2164
10030000147704
711633
277504
Felsőlógi Benke dűlő
2185
10030000147727
711718
277346
Felsőlógi Virág dűlő
2212
10030000147756
711890
277133
Lógiszögi dűlő
2246
10030000147790
711750
277075
Lógiszögi dűlő (2248-2275 hrsz-ig)
2247
10030000147791
711641
277287
Alsólógi Bagó dűlő (2079-2085 hrsz-ig)
2247
10030000147791
711641
277287
Alsólógi Virág dűlő
2264
10030000147808
711563
277191
Felső Kaloda dűlő
3522
10030000148221
711016
277410
Kaloda dűlő
3553
10030000148252
711019
277282
Alsó Kaloda dűlő
3581
10030000148280
711005
277155
Kövesdombra járó dűlő
3612
10030000148311
710897
277039

Vadászterületet kijelölő határozatok

   A Heves Megyei Kormányhivatal a vadászterületek határainak kijelöléséről szóló döntéseit - a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra,- az 1996. évi LV. törvény 11/C (1) bekezdése alapján a 11/A. § (4) bekezdése szerint hirdetményi úton közzéteszi.

701350:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet
kidolgozásának megkezdésére lakossági fórumot rendez.

Időpontja: 2017. június 7. (szerda) 17 óra
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) >>>

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYVRŐL
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megkezdi Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi
Rendeletének kidolgozását. >>>

Tájékoztató

  Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester
2017. május 25-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
  Társulás működéséről
  Előadó: A Társulási Tanács elnöke

 3. Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről
  Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó

 4. Tájékoztató a 2016. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 7. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba  jegyző

 8. A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
  ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 9. Indítványok, egyebek

Gyöngyöstarján, 2017. május 18.
Nagy Károly polgármester s.k.

Felhívás közterület elnevezésről szóló előterjesztés véleményezésére

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén a térképen megjelölt közterületeket kívánja elnevezni. Az előterjesztésről az észrevételeket Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére e-mailben a hivatal@gyongyostarjan.hu címre vagy személyesen 2017. május 23-ig kell eljuttatni.

Gyöngyöstarján, 2017.05.11. Nagy Károly polgármester s.k.

Előterjesztés >>>
Sósirét, Kaloda dűlő és Lógiszög >>>
Borhy tanya >>>
Fajzat puszta >>>

Tájékoztató

   Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését a polgármester
2017. április 27-én (csütörtökön) 17 órára
összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozás
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Indítványok, egyebek

Gyöngyöstarján, 2017. április 21.
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A 2017/2018. nevelési évre óvodai beíratás 2017. április 20-21-ig, 8-16 óráig lesz a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) >>>

Tájékoztató általános iskolai beiskolázási körzetekről és a beiratkozás időpontjáról

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a 2017/2018-as tanév beiskolázási körzeteiről >>>

A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2017. április 10-11-12. (hétfő, kedd, szerda) napjain nyílt napokat tart!

Közlemény a beiratkozás időpontjáról >>>

Feloldották a tűzgyújtási tilalmat

A földművelésügyi miniszter 2017. április 18-án feloldotta az országos tűzgyújtási tilalmat, így az égetés általános szabályait kell alkalmazni. Belterületen a kertben keletkező zöldhulladék égetésére kizárólag április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között van lehetőség, de csak akkor, ha sem Heves megye, sem egész Magyarország területére általános tűzgyújtási tilalom elrendelve nincs.
Külterületen a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltségnél írásban tett kérelem benyújtását követően végezhető égetés.

A határozat itt letölthető >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje
vissza a hírekre

Módosult az önkormányzat környezetvédelmi rendelete által megállapított zöldhulladék égetési rend.
Belterületen a kertben keletkező zöldhulladék égetésére kizárólag április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között van lehetőség, de csak akkor, ha sem Heves megye, sem egész Magyarország területére általános tűzgyújtási tilalom elrendelve nincs.
Külterületen a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltségnél írásban tett kérelem benyújtását követően végezhető égetés.

Legyen környezettudatos! Csökkentheti a füsttel járó környezetterhelést komposztálással vagy az önkormányzat által szervezett zöldhulladékgyűjtéssel.

Az ingyenesen igénybe vehető zöldhulladékgyűjtés időpontjai 2017. évben: április 18-19., május 30-31., június 27., július 11., augusztus 8., szeptember 5., október 30-31., november 27-28.

Az ömlesztve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el. A gyűjtési körzetek és további részletek a www.gyongyostarjan.hu oldalon és a szemétdíjról szóló számla mellett található "Hulladékgazdálkodási naptár 2017" című dokumentumban!


Kerti kutak: nem mindig a jegyző engedélyezi
vissza a hírekre

  A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan
kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:

-
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
-
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
-
nem gazdasági célú vízigény.

 

 




  Az engedély akkor adható ki, ha a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezhető; a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelményeket maradéktalanul teljesíti, valamint a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - megállapítható, hogy a kút a jegyző által engedélyezhető kutak közé tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
Ugyancsak engedélyköteles a házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m 3 /év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez is. A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

a)
az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
b)
a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
c)
a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.


 



  A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- és vízhasználat-engedélyezés esetén a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala vizsgálja, hogy az ivóvízkivétel és a vízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e.
A fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala ad tájékoztatást. Elérhetőségük: 3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22. Telefon: (37) 311-172.
  A jegyzőnél kérelemre indult eljárás illetéke közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározotttalajvízkút kivételével - létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, továbbá vízi állás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése esetén 5000 forint.
  Azokban az esetekben, amikor a jegyző hatásköre a fentiek alapján nem állapítható meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.
  Lapzártakor folyamatban van a vízgazdálkodásról szóló törvény felülvizsgálata, mely 2016. június 4-től kötelezővé tette az engedély nélkül kiépített kutak részére fennmaradási engedély megkérését: a kormányzat szándéka szerint erre nem lesz szükség, de ettől függetlenül minden vízfelhasználó felelőssége, hogy a vízkészletet észszerűen, a pazarlást elkerülve használja fel.
  (Frissítve: 2017.04.19.)

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában
vissza a hírekre

Rendelkezésre álló információink szerint a gyöngyöstarjáni kőbányában szünetel az inert hulladékok átvétele, egyelőre építési-bontási hulladék nem szállítható oda. Községünkhöz legközelebbi átvevőhely a Jobbágyiban található hulladékkezelő centrum, melyet a Szuha Kft. üzemeltet.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ilyen jellegű hulladékait csak engedélyezett lerakóba helyezze el, a szabálytalanul elhelyezett törmelék után hulladékgazdálkodási bírság fizetendő és az elkövetőt kötelezni kell a terület megtisztítására!

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére
vissza a hírekre

Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra?

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján egyetemes szolgáltatásra jogosult minden lakossági fogyasztó, illetve minden, 20m 3 /óra alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező ügyfél.

Mi ír elő a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a fogyasztó részére?
Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a gázmérő cserével egyidejűleg köteles elvégeztetni.

Mi az a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?
A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során a gázszerelés üzembe helyezésekor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. Ennek megfelelően pl. ellenőrzésre kerül, hogy van-e gázszivárgás, a légellátás megfelelő-e, a gázkészülékek karbantartása megtörtént-e, stb.
A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely alatt érteni kell felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetéket a gázkészülékekkel bezárólag.
A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

Melyek a fogyasztói rendszer részei?
Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.
Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől - ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól - a gázfogyasztó készülékig terjed.
Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

Mennyibe kerül a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?
Díjtalan a lakossági fogyasztók és a 20m 3 /óra alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező ügyfelek részére.

Milyen eredménye lehet a műszaki-biztonsági felülvizsgálatnak?
Ha a rendszer megfelelő minősítést kap, további teendő nincs, a következő felülvizsgálatot 10 év múlva kell elvégeztetni.
Ha a rendszer nem megfelelő, mert élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet áll fenn, a veszélyhelyzet megszüntetéséig a gázszolgáltatásból a készüléket vagy a teljes ingatlant ki kell zárni. Az ingatlantulajdonos saját költségén köteles a hibákat kijavíttatni, majd ismételt felülvizsgálatot követően használható a megfelelő tanúsítású rendszer.

1 2345
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu