GYÖNGYÖSTARJÁN


2021. január 1-jétől friss közlemények az önkormányzat ASP-oldalán

Friss közleményekért kattintson ide

Polgármesteri határozat házi segítségnyújtásról

A határozat letölthető innen

2021. január 1-jétől érvényes szolgáltatási és egyéb díjak

Gyöngyöstarján Község Polgármesterének 17/2020. (XI. 26.) határozata
A határozatban írt bérleti díjakat 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.

Településrendezési eszközök módosítása

Meghívó közmeghallgatásra

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 9. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást (lakossági fórum) tart.
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)

Napirend:
 1. Tájékoztató a község környezeti állapotáról, ezen belül a csapadékvíz-elvezetés helyzetéről
 2. Kérdések, javaslatok megvitatása
Felhívjuk a figyelmet, hogy a résztvevőknek maszk viselése kötelező!

Gyöngyöstarján, 2020. október 15.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Álláshirdetés

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet takarító munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony  időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.
További részletek a Közigállás oldalon megtekinthetőek

Bursa Hungarica pályázat kiírása

Hirdetmény határozat hirdetményi közléséről

Mátra Oázis Kkt. "kt.a." ügyében hozott határozatról szóló hirdetmény

Kormányablak busz Gyöngyöstarjánban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányablak busz Gyöngyöstarján településen 2020. október 7. (szerda) 12:00 -13:30 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére, a kitelepülés helye: Község Önkormányzata - Jókai Mór tér 3.

A kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
- személyi igazolvány igénylése
- lakcímváltozás bejelentése
- jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés
- diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
- útlevél igénylése
- ügyfélkapu regisztráció.

Kormányablakbusz

Önkormányzati tájékoztató szelektív hulladékgyűjtőről

Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló szelektív hulladékgyűjtők használatáról, visszaszolgáltatásának eseteiről,
felelősségi szabályokról

Agrárcenzus 2020

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója az agrárcenzus kötelező adatszolgáltatásáról
Részletes információk a KSH honlapján

Meghívó

Méhészeti védőkörzet elrendelése

Gyöngyössolymosi erdőtervezési körzetről szóló határozat közzététele

A Nemzeti Földügyi Központ meghozta a Gyöngyössolymosi Erdőtervezési Körzet Erdőtervére vonatkozó határozatot.
A határozat és mellékletei letölthetőek az alábbi címen: Gyöngyössolymosi erdőtervezési körzet

Tájékoztató címképzésről ( Dobó István u. 51. )

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

A Heves Megyei Kormányhivatal HE/KVO/00688-21/2020 határozata

A GEO-ÉP Mélyépítő Kft. által a Gyöngyöspata, 080/2 hrsz-ú ingatlanon található "Gyöngyöspata III. - andezit" védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

Tájékoztató igazgatási szünetről

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2020. augusztus 28-án (pénteken) és 2020. augusztus 29-én (szombaton) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3036 Gyöngyöstarján Jókai tér 3.) az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük.

Felhívás hulladékszállítási szerződéssel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosainak

Tájékoztató címképzésről ( Felsőlógi Borhy dűlő 5.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Közlemény

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról:

a "Gyöngyöspata I. - andezit" védnevű bányatelken tervezett tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban közmeghallgatás helyéről és időpontjáról

a "Gyöngyöspata III. - andezit" védnevű bányatelken tervezett tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ PERMETEZÉSRŐL

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER TÁROLÁSA, FORGALMAZÁSA, SZÁLLÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA FOKOZOTT VESZÉLLYEL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG.
NÖVÉNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉG SORÁN NÖVÉNYVÉDŐ SZER NEM KERÜLHET A KEZELENDŐ TERÜLETEN KÍVÜL MÁS TERÜLETRE.

***
Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.

Lakott területrésznek minősül a település olyan bel- vagy külterülete, amelyen a tulajdonosok az év valamely szakában életvitelszerűen tartózkodnak.

Az előírás a házi kert tulajdonosokra is vonatkozik, amennyiben motoros háti vagy traktorral vontatott/traktorra szerelt permetezőt használnak.

Az értesítés megtörténtét a járási hivatal ellenőrizheti, és amennyiben az értesítés nem bizonyítható, bírságot szabhat ki.

***
Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, közösségi célt szolgáló területen (így különösen oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek területén), házi kertben és jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel.

***
A növényvédő szerekkel folytatott valamennyi tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy az elszóródás és a hulladékképződés a lehető legnagyobb mértékben elkerülhető legyen.

A növényvédő szer hulladékát a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően kell kezelni.

***
Növényvédő szeres permetezés 4 m/s szélsebességig, levegőrásegítéses kijuttatási vagy légbeszívásos permetcsepp-képzési technikával 6 m/s szélsebességig végezhető. Hideg és meleg ködképzés esetében 2 m/s-nál nagyobb szélsebességnél, növényvédő szeres kezelés nem végezhető.

***
Permetezéshez csak saját ingatlanon vételezhető víz!

LEGYÜNK TEKINTETTEL KÖRNYEZETÜNKRE, SZOMSZÉDAINKRA PERMETEZÉS SORÁN! ISKOLA, ÓVODA KÖRNYEZETÉBEN KÜLÖNÖSEN FIGYELJÜNK A GYERMEKEKRE, HISZEN SAJÁT GYERMEKEINKET SEM TENNÉNK KI VESZÉLYNEK!
AZ ÓVODA KÖRNYEZETÉBEN, VALAMINT TANÍTÁSI IDŐSZAKBAN AZ ISKOLA KÖRNYEZETÉBEN 8 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT NE PERMETEZZENEK!
Gyöngyöstarján, 2020. július 15.
 
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata  
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Közlemény a gyermek-, alkalmazotti és vendégétkeztetés 2020. szeptember 1-jétől érvényes díjairól

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2-i ülésén az alábbiak szerint módosította az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendeletét:
2020. szeptember 1-jétől érvényes gyermek-, alkalmazotti és vendégebéd térítési díjak:

Ssz.
Étkeztetésben
részesülők
megnevezése
Nyersanyag
költség
(Ft)
Felszámított
rezsi
Fizetendő
nettó
Fizetendő bruttó
forint
% forint forint
1.
 Óvodai gyermekellátás 346,45 0 0 346,45 440
2.
 Családi bölcsőde 354,24 0 0 354,24 450
3.
 Iskolai menza (csak ebéd) 314,96 0 0 314,96 400
4.
 Iskolai napközi ellátás 519,68 0 0 519,68 660
5.
 Alkalmazottak ebéd 433,07 0 0 433,07 550
6.
 Vendég ebéd 433,07 90 389,76 822,83 1045

Közlemény a szociális étkeztetés 2020. szeptember 1-jétől érvényes díjairól

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2-i ülésén az alábbiak szerint módosította az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendeletét:
A szociális étkeztetésben részesülők személyi térítési díj összege adagonként:
a)
  nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén
aa)
  nettó 236,22 Ft,
ab)   bruttó 300 Ft,
b)   nyugdíjminimum 180 %-a és 299,99 %-a közötti jövedelem esetén
ba)   nettó 346,45 Ft,
bb)   bruttó 440 Ft,
c)   nyugdíjminimum 300 %-a és 399,99 %-a közötti jövedelem esetén
ca)   nettó 468,50 Ft,
cb)   bruttó 595 Ft,
d)   nyugdíjminimum 400 %-a és 499,99 %-a közötti jövedelem esetén
da)   nettó 622,05 Ft,
db)   bruttó 790 Ft,
e)   nyugdíjminimum 500 %-át meghaladó jövedelem esetén
ea)   nettó 708,66 Ft,
eb   bruttó 900 Ft
     
Az étel kiszállítása esetén a fent meghatározott személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.
A kiszállításra számított térítési díj összege nettó 141,73 Ft, bruttó 180 Ft.

Közlemény a családi bölcsőde 2020. szeptember 1-jétől érvényes gondozási díjáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2-i ülésén az alábbiak szerint módosította az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendeletét:

A Mosolyfalva Óvoda családi bölcsődéjében ellátottak után a fizetésre kötelezett 300 Ft/nap gondozási díjat köteles fizetni. A gondozási díj mentes az ÁFA alól.

Védőkörzet elrendelése

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2-án (csütörtökön) 16 órakor ülést tart.
A meghívó letölthető

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSÉRŐL

A Kormány 2020. június 18. napjával a veszélyhelyzetet megszüntette.
 
A veszélyhelyzet megszűnésével egyidejűleg:
1.
A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása a veszélyhelyzetet megelőző rendben működik: hétfőn 8-12 és 12.30-17 óra között, szerdán 8-12 és 12.30-16 óra között, pénteken 8-12 óra között. Ügyfélfogadási időn kívül munkaidőben kizárólag elhalálozás anyakönyvezésére van lehetőség.
   
2.
Az önkormányzat intézményei (IKSZT, művelődési ház, közösségi terek) a megszokott rendben vehetőek igénybe.
   
3.
A szociális étkeztetésben a veszélyhelyzetet megelőzően elvitellel igénybe vevő ellátottak az ételt a konyháról elszállíthatják. Az elviteles és kiszállításos étkeztetésnél is minden esetben csak tiszta edényben szolgáltatható ki az étel. Szennyezett ételhordó esetén a konyha által biztosított edényzet árát meg kell téríteni.
 
4.
A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
 
5.
2020. június 26-ig az iskolai napközbeni felügyeletet igénybe vevő tanulók részére intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítani.
 
6.
A gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-számát közli, és saját természetes személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolja. Ez a rendelkezés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig alkalmazható.
   
7.
Mindenki - a 6. életévét be nem töltöttek kivételével - köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A vásárlási idősávok megszűntek.
   
8.
Családi rendezvény korlátozás nélkül tartható.
   
9.
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény- függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől - abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma - beleértve az ott foglalkoztatott személyeket - egy időben nem haladja meg az 500 főt.
   
Gyöngyöstarján, 2020. június 18.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Változás: az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak új határideje 2023. december 31.

Az Országgyűlés módosította a vízgazdálkodásról szóló törvényt, mely alapján új határidőt szabott a korábban engedély nélkül létesített kutak utólagos engedélyeztetésére vagy a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtására. A törvény alapján az új határidő további három év haladékot ad, így a kérelmeket 2023. december 31-ig kell benyújtani a helyi vízgazdálkodási hatáskört gyakorló jegyző vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Alapvető változás, hogy nemcsak a létesítő, hanem az üzemeltető is vízgazdálkodási bírsággal sújtható, viszont továbbra is minden egyes kút esetében egyenként kell vizsgálni:
- hatáskörrel a jegyző vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik-e,
- fennállnak-e a fennmaradási engedély kiadásának feltételei vagy üzemeltetési engedélyt kell-e kiadni.

Az ásott és a fúrt kutakra, a háztartási és a gazdasági vízigényekre az engedélyezési dokumentáció tartalma eltérő, ezért a kérelem benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot ügyfélfogadási időben a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével vagy  községüzemeltetési ügyintézőjével, akik helyi vízgazdálkodási ügyekben eljárnak. Azokban az esetekben, amikor a jegyzőnek nincs hatásköre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.

A vízügyi hatósági eljárásban kérelem csak írásban terjeszthető elő!

Mivel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény az eljárás illetékmentességét nem állapította meg, a jegyző részére benyújtott kérelmen 3000 Ft illetéket kell illetékbélyegben leróni!

Jelen tájékoztató a 2020. július 1-jétől hatályos jogszabályok alapján készült!

A védelmi intézkedések 2020. május 18-tól érvényes szabályai

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében - így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban - a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett azzal a feltétellel, hogy
a) az ott dolgozók - a vendégek által látogatható területen - kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és
 b) a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság (1,5 méter asztaltársaságonként) betartása kötelező.

A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.

A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.

A védelmi intézkedések 2020. június 1-től érvényes szabályai

2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt a védőtávolság (résztvevők között 1,5 méter) betartásával.

2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.

2020. május 18-tól változás a bejelentés és engedélyköteles tevékenységek megkezdésekor

Megjelent a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről, mely 2020. május 18. napjától hatályos. A Kormányrendelet szerinti bejelentéseket a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal e-papíron a GYTARJAN1 hivatali kapura vagy a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata címzett kiválasztásával, vagy a hivatal@gyongyostarjan.hu e-mail címen fogadja.

A rendelet szövege, mely tartalmazza a kizárt eljárásokat is, elérhető itt >>>

Közkifolyók használatáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 2020. április 8-án a Petőfi utca 69. szám előtti közkifolyóból vett vízmintában határérték feletti növényvédőszer-vegyületet talált.

A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet - háztartási célú vízhasználatra - a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe.

A víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás, mezőgazdasági célú használat) történő rendszeres igénybevételéhez.

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű-szolgáltató részére.

Fentiek alapján:

TILOS A KÖZKIFOLYÓT IGÉNYBE VENNIE OLYAN INGATLAN TULAJDONOSÁNAK, MELY A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁSBA BE VAN KÖTVE!
TILOS A NEM HÁZTARTÁSI CÉLÚ, ENGEDÉLY NÉLKÜLI VÍZVÉTELEZÉS!
TILOS A KÖZKIFOLYÓRA TÖMLŐT (SLAGOT) CSATLAKOZTATNI, ILLETVE TÖMLŐN KERESZTÜL TÖLTENI KANNÁKAT, EDÉNYEKET, MERT AZ EGÉSZ KÖZHÁLÓZAT VIZE ELFERTŐZŐDHET.
ENNEK OKA AZ, HOGY A KÚT LEÜRÍTI A KÚTSZÁRBAN MARADÓ VIZET ÉS ILYENKOR A TÖMLŐN KERESZTÜL FELSZÍVJA AZT A VIZET, AMI AZ EDÉNYBEN VAN.

Aki a fenti tilalmakat megszegi, az Önkormányzatnak okoz kárt és lopást követ el! Rendszeres jogosulatlan használat esetén a közkifolyó fenntartásának szükségességét az Önkormányzat felülvizsgálja.

Aki vízilétesítménybe közvetlenül vagy közvetve szennyező anyagot juttat és ezáltal a vízkészletet felhasználásra alkalmatlanná teszi, vagy a felhasználást veszélyezteti, ha környezetkárosítás egyébként nem állapítható meg, szabálysértést követ el és 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A hatályos jogszabályoktól és a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatától eltérő szabálytalan közműhasználat esetén a lakossági felhasználó 5.000 Ft, a nem lakossági felhasználó 10.000 Ft összegű kötbért köteles fizetni!

Amennyiben szabálytalan vízvételezést észlelnek, kérjük, jelezzék Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére.

Gyöngyöstarján, 2020. május 7.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

2020. május 4-étől hatályos védelmi intézkedések

A kijárási korlátozás helyébe 2020. május 4-től - Budapest és Pest megye kivételével - az alábbi védelmi intézkedések lépnek:
   
1.
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
   
2.
Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
   
3.
A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok látogathatóak.
 
4.
Az élelmiszerüzletben, drogériában vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. Ezen előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
 
5.
Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 
6.
Vendéglátó üzlet épületében - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A vendéglátó üzlet - így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó - kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. Ezen előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
   
7.
A rendezvények megtartására továbbra is tilos, de vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés a védőtávolság megtartásával tartható.
   
8.
Közművelődési intézmény, közösségi színtér látogatása továbbra is tilos.
   
A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
Szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
            
Gyöngyöstarján, 2020. május 4. 
Kiss Viktor polgármester s.k.

Változások egyes önkormányzati adóügyekben

A Kormány 140/2020. (IV. 21.) rendeletével az alábbi szabályokat állapította meg:
- Iparűzési adó esetén 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között az adózó esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

- Idegenforgalmi adó esetében 2020. április 25-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN MÁS TELEPÜLÉSRE JÁRÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSÉRŐL

Gyöngyöstarján Község polgármestere felhívja azon 1-12. évfolyamos gyermekek szüleit, akik az intézményi gyermekétkeztetést nem gyöngyöstarjáni intézményben veszik igénybe, hogy a polgármesteri hivatalban
2020. április 17-én és 24-én 8-12 óra között, 2020. április 20-án 13-17 óra között nyomtatvány kitöltésével és
a gyermekétkeztetés kedvezményére való jogosultság igazolásával kérelmezhetik a 2020. május 4. és
2020. június 15. közötti időszakra gyermek részére ebéd iránti igényüket.

A fizetendő térítési díj:
1-8. évfolyamos tanulók esetén: bruttó 360 Ft/ebéd
9-12. évfolyamos tanulók esetén: bruttó 500 Ft/ebéd

A térítési díjból kedvezmény vagy térítési díj mentesség csak jogszabályban meghatározott esetben vehető igénybe:
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették;
az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül;
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül.

Az igény beérkezését követően Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megállapodást köt az intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról a gyermeket ellátó intézmény fenntartójával.

A megállapodás megkötését követően az intézményi gyermekétkeztetést Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kiszállítással biztosítja.

Az ételtartók és a kiszállítás költségét az önkormányzat viseli.

A szükséges nyomtatvány letölthető itt

Gyöngyöstarján, 2020. április 16.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

2020. április 15-től a közterületi szeszesital-fogyasztás tilos!

2020. április 14-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármesterének 3/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelete alapján 2020. április 15-től a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilos, kivéve
a)
a közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen,
b)
közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb szükséges engedéllyel tartott alkalmi rendezvény területén vagy
c)
az év első és utolsó napján.
   
A szabálysértési törvény alapján közterület a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.

Aki e tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és a rendőrség 5000 forinttól 150 000 forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

A rendelet szövege a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető, és itt olvasható.

Gyöngyöstarján, 2020. április 14.  
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató a kijárási korlátozás meghosszabbításáról

A Kormány a 2020. március 28-tól hatályos kijárási korlátozás időtartamát visszavonásig meghosszabbította.
A 71/2020. (III. 27.) Kormányrendeletben közzétett szabályokat mindenki köteles betartani, otthonát csak a kormányrendeletben meghatározott alapos indokkal hagyhatja el!
A korlátozások betartását a rendőrség ellenőrzi.
Vendéglátó üzletben csak elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása céljából lehet tartózkodni!
2020. április 10-től a dohányboltok 15 órakor bezárnak.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató veszélyhelyzet idején étkeztetésről

Gyöngyöstarján Község polgármestere az önkormányzat által biztosított étkeztetések rendjét 2020. április 15. napjától további intézkedésig az alábbiak szerint határozza meg:

Az intézményi gyermekétkeztetés óvodában:
valamennyi gyermek étkeztetését kiszállítással biztosítjuk, az ingyenes étkezőknek továbbra is ingyenesen, a térítési díjat fizetőknek változatlan térítési díj fizetésével. Az ételtartók és a kiszállítás költségét az önkormányzat viseli.

Az intézményi gyermekétkeztetés iskolában:
Azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek szülei 2020. április 9-én 12 óráig az iskolán keresztül igénylik, az intézményi gyermekétkeztetést kiszállítással biztosítjuk, az ingyenes étkezőknek továbbra is ingyenesen, a térítési díjat fizetőknek változatlan térítési díj fizetésével.
Az ételtartók és a kiszállítás költségét az önkormányzat viseli.

A szociális étkeztetés
az igénylők részére egyszer használatos ételtartóban kerül kiadásra, továbbra is kizárólag kiszállítással. Az ételtartók költségét az önkormányzat viseli. A kiszállítás költségét az ellátott viseli. Az ellátott által biztosított ételtartó edénybe a szociális étkeztetés nem
adagolható ki.

A munkahelyi és vendégétkeztetés az igénylők részére egyszer használatos ételtartóban kerül kiadásra. Az ételtartók költségét az igénylő viseli, melynek költsége 90 Ft/nap.

Gyöngyöstarján, 2020. április 7.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Tájékoztató egyes szociális ellátások felülvizsgálatáról

A Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete alapján
   
1.
Ha a az időskorúak járadékára, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, a gyermekek otthongondozási díjára és az ápolási díjra, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belüli időszakban esedékes, a felülvizsgálatot nem kell lefolytatni. Ezekben az esetekben a felülvizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig kell lefolytatni.
   
2.
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alatt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további 90 nappal meghosszabbodik.
   
3.
A 2020. április 6-án fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró, az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.
 
4.
A 2020. április 6-án fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.
 
5.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján
-  ha az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított négy hónapon belül nem jön létre, de a határidő a
 veszélyhelyzet időtartama alatt jár le
-  a kiállított utalvány felhasználása a kiállítástól számított hat hónapon belül nem történik meg, mert a hat hónap a veszélyhelyzet
 időtartama alatt jár le, a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodik.
   
6.
Az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.
   
A jogszabály teljes szövege a Magyar Közlöny 65. számában olvasható

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató tűzgyújtási tilalomról

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy 2020. április 3. napjától Heves megyére kiterjedő tűzgyújtási tilalom van érvényben!
Önkormányzati rendelet alapján a tűzgyújtási tilalom Gyöngyöstarján teljes közigazgatási területére kiterjed.
A kerti hulladékok égetése a tűzgyújtási tilalom feloldásáig tilos!


A zöldhulladékok ingyenes elszállításának következő időpontja: május 18. és 19., valamint június 29. és 30.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató óvodai beíratásról veszélyhelyzet ideje alatt

A 2020/2021. nevelési évre óvodai beíratás rendje a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján:
   
1.
A 2020. április 24-30. közötti beiratkozási időszak elmarad.
   
2.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába kívánja gyermekét beíratni, azt a választott óvodánál 2020. április 17-ig kell bejelenteni. A választott óvoda a körzetébe nem tartozó gyermek felvételéről a szülő tájékoztatását követően 2020. április 30-ig dönt.
   
3.
Ha a kötelező felvételt biztosító óvodához nem érkezett jelzés arról, hogy a gyermeket más óvoda felvette, 2020. április 21-ig hivatalból veszi fel a gyermeket és erről a szülőt értesíti.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni.
 
4.
A sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt óvoda 2020. április 28-ig hivatalból veszi fel a gyermeket és erről a szülőt értesíti.
 
5.
Abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, ezt be kell jelenteni írásban az Oktatási Hivatal és a Mosolyfalva Óvoda igazgatója részére.
A bejelentésről további információ ezen az oldalon érhető el

Gyöngyöstarján, 2020. április 01.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Információk fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók számára

Mit fizet a munkavállaló, ha fizetés nélküli szabadságon van? (A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója - 2020. március 26.)

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására
(Benyújtandó a Gyöngyösi Járási Hivatalhoz - 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.)
- tájékoztató
- nyomtatvány

Önkormányzati tájékoztató kijárási korlátozásról

A Kormány 71/2020. (III. 27.) rendelete 2020. március 28-tól 2020. április 11-ig kijárási korlátozást rendelt el.
   
1.
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
   
2.
Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A korábbi korlátozások nem alkalmazhatóak, a vendéglátó üzletek 15 óráig sem lehetnek nyitva. Ezen előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
   
3.
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
   
Ezek
a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás;
napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése; az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna);
a házasságkötés és a temetés szűk családi körben;
vásárlás
- a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben és egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (drogéria),
- az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
- a mezőgazdasági üzletben, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
- a piacon, a helyi termelői piacon,
- a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (gyógyszertár),
- a dohányboltban
az üzemanyag-töltőállomás felkeresése;
a fodrász, a manikűrös, a szállítási, tisztítási és higiéniás, a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos, a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele;
a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele;
az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása;
a szülői jogok és kötelezettségek;
a hitéleti tevékenység.
 
Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
 
Az alapos indok fennállásáról az önkormányzat igazolást nem állít ki!
 
Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 
Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. Ezen előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
 
A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
 
Szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Gyöngyöstarján, 2020. március 27.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató intézményi térítési díjakról

Önkormányzati tájékoztató 2020. március 17-től hatályos intézkedésekről

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete értelmében:
Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelésének és átvételének, valamint a vételár megfizetése időtartama kivételével a tartózkodás tilos!

Az üzletek 15.00-06.00 óra között kötelezően zárva tartanak.
A rendelkezés a következő gyöngyöstarjáni üzletek nyitva tartását nem érinti, mert a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete 1., 20., 21. pont szerinti termékkört értékesítenek:
202. sz. ABC (Jókai Mór tér 2.)
Tarjánka Vegyeskereskedés (Dobó u. 23.)
"Bandika" Virágbolt és kertészeti üzlet (csak élelmiszer - Petőfi u. 24.)
Posta (Dobó u. 15.)
Cremi Cafe (Jókai tér) - a vendéglátás 15 óráig lehetséges
HA-MI élelmiszer vegyesbolt (Petőfi u. 30.)
Gyógyszertár
Dohánybolt

A közösségi színterek (IKSZT, művelődési ház, falumúzeum) látogatása tilos!

Rendezvény és gyűlés helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül - vallási közösség szertartása (mise), továbbá a polgári házasságkötés és a temetés kivételével - tartózkodni tilos!

A 70. életévüket betöltött gyöngyöstarjáni lakosok ellátásáról kérésükre, amennyiben lakó- vagy tartózkodási helyüket nem hagyják el, az önkormányzat gondoskodik. Ennek részleteiről 2020. március 19-én 16 óráig tájékoztatjuk a lakosságot.

A gyöngyösi Bugát Pál Kórházban 2020. március 17-től a járóbeteg szakrendelés meghatározatlan ideig szünetel. Vérvételi vizsgálatokat
külső betegek részére a kórházban nem végezhetnek. Bent fekvő betegek részére csomagot csak hétköznap hétfőtől péntekig 11-12 és
15-16 óra között lehet átadni a szakrendelő bejáratánál az ott ügyeletben lévő kórházi dolgozónak. További információ: bugatpal.hu >>>

A falugazdász és a járási ügysegéd ügyfélfogadása Gyöngyöstarjánban szünetel.

Gyöngyöstarján, 2020. március 17.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Dr. Petrovics Antal háziorvos tájékoztatója

Kedves Gyöngyöstarjáni Lakosok, Betegeim!

Sok kérdés érkezik arról, hogy mit kell tenni az új típusú koronavírus-fertőzés megelőzésére.
Fontos, hogy olvassák végig, és tartsák be az ajánlást!
Sokan túlzónak tarthatják, de sajnos nem az.
Folyamatosan nyomon kell követni és be kell tartani az Operatív Törzs utasításait!
Közösségbe, munkába csak akkor menjünk, ha teljesen egészségesek vagyunk.
A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, száraz köhögés), egyéb akut megbetegedés (hasmenés, hányinger) esetén maradjunk otthon és TELEFONON KÉRJÜNK SEGÍTSÉGET A HÁZIORVOSTÓL! Láz (38 °C) fölött, hirtelen kezdődő erős köhögés,
légzési nehezítettség esetén hívjuk telefonon a háziorvosi rendelést (06-37-372036), vagy az orvosi ügyeletet (06-37-300981).
A megnövekvő telefonhívások miatt legyünk türelmesek a rendelő hívásakor.
Ne menjünk a rendelőbe csak abban az esetben, ha ezt a háziorvos kéri. Semmiképp ne menjünk személyesen oda, csak telefonon konzultáljunk az orvossal, aki egy részletes kikérdezést követően dönt a teendőkről.
Az orvosi rendelő várótermében mindig csak egy ember tartózkodhat. Kérem a többieket a szabad levegőn való tartózkodásra.
A járvány idején semmilyen adminisztratív feladatot (jogosítvány, igazolások, közgyógy-igazolvány hosszabbítás) nem intéznek a rendelő dolgozói, ilyen ügyben se menjen senki a rendelőbe.
A lejáró gyógyszer javaslatok, jogosítványok automatikusan érvényben maradnak a járványügyi vészhelyzet alatt, emiatt hátrányt senki sem szenved.
A rendszeresen használt gyógyszerek felírását telefonon (06-37-372036) vagy e-mailben (drpetrovicsbt@pr.hu) lehet intézni,
a rendelők dolgozói mindenki segítségére lesznek.
Vegyék igénybe az e-recept adta lehetőségeket: szokásos receptjei kiváltásához nem kell receptért bemenni a rendelőbe.
A gyógyszertárban Ön a személyi igazolványával kiválthatja a saját és hozzátartozója gyógyszereit TAJ szám bemondásával.
Hangsúlyozottan ajánljuk a kisebb, nem sürgős kórházi beavatkozások lehetőség szerinti elhalasztását.
A kórházakat kizárólag feltétlenül fontos esetekben keressék fel!
Kerüljék az egészségügyi intézményeket, ne kérjenek kivizsgálásokat, kizárólag orvosuk általi beutalások alapján keressék fel a kórházi szakrendelőket.
Mossunk gyakran kezet meleg, szappanos vízzel, szellőztessünk gyakran, fertőtlenítsük az ajtók kilincseit.
Hazaérkezést követően azonnal mossunk mindig kezet.
Mossuk a kezeinket szappannal legalább egy percig, majd meleg vízzel alaposan öblítsük le.
Nyilvános helyeken történő kézmosást követően csak papírtörölközőt használjunk, majd azzal fogjuk meg a mosdó ajtajának kilincsét.
Tartózkodjunk otthon amikor csak tudunk.
Idős emberek egyáltalán ne hagyják el otthonukat.
Ne menjünk piacra, vendéglőbe, kávézóba, mert minden csoportosulás növeli a vírus terjedésének veszélyét. Legyünk viszont sokat szabad levegőn, kertészkedjünk otthon.
Halasszuk el a családi rendezvényeket (születésnap, névnap, lakodalom, keresztelő).
Beteglátogatóba se menjünk.
A fiatalok se szervezzenek és tartsanak most semmilyen baráti összejövetelt, bulit.
Minden olyan helyen, ahol idegenekkel együtt kell hosszabb-rövidebb ideig tartózkodnunk, tartsunk 1 méternél nagyobb távolságot egymástól. Különösen figyeljünk erre a boltok pénz-tárainál történő sorban állásnál, gyógyszertárban, orvosi rendelőben, buszmegállóban és a munkahelyen is.
Mindenféle gazdasági kár, pénzügyi veszteség a járvány lezajlását követően pótolható. A járvány során áldozattá vált családtagjainkat, szeretteinket senki nem tudja majd pótolni .
KÖZÖSEN, A SZABÁLYOK FOLYAMATOS BETARTÁSÁVAL, EGYMÁSRA FIGYELVE TUDUNK AZÉRT A LEGTÖBBET TENNI,
HOGY MEGÓVJUK MAGUNKAT ÉS SZERETTEINKET A JÁRVÁNYTÓL. VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

(Forrás: Dr Tóth Eszter)
   
Dr. Petrovics Antal háziorvos

Dr. Purger Piroska háziorvos tájékoztatója

Tisztelt Betegek!

Tekintettel a rendkívüli járványhelyzetre a gyermekorvosi rendelések a következő formában zajlanak.Orvosi ellátást az Emberi Erőforrások Minisztériumának mai napon kiadott állásfoglalása szerint 2020.03.16-tól csak sürgős szükség esetén lehet igénybe venni.
Kérjük ezt minden egyes beteg megjelenés esetén mérlegeljék a kedves szülők!
Amennyiben szükséges a gyermek orvosi vizsgálata, csak abban esetben van módunk az ellátás elvégzésére amennyiben a szülő
előzetesen telefonon időpontot kér.
Gyöngyöstarján: 0630/2455-436
Gyöngyöspata: 0630/6431-673

A rendelő helyiségben és a váróban is 1-1 gyermek tartózkodhat egyszerre. Ha a váróban már van gyermek kérjük várakozzanak a rendelő előtt szabad levegőn.
A csecsemő tanácsadásokat egyenlőre, míg más rendelkezés nincs, megtartjuk. Itt is kérjük a váróban egyszerre 1 gyermekkel tartózkodjanak.
Tartósan szedett gyógyszer íratásához a következő címre lehet az igényeket bejelenteni: synapsiskft@gmail.com
Megértő együttműködésüket köszönöm:
   
Dr. Purger Piroska gyermekorvos

Önkormányzati tájékoztató veszélyhelyzet idején hozott intézkedésekről

A Kormány 45/2020. (III. 14.) rendeletének felhatalmazása alapján Gyöngyöstarján Község Polgármestere 2020. március 16. (hétfő) 0 órától visszavonásig rendkívüli szünetet rendelt el a Mosolyfalva Óvodában (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.) és a Mosolyfalva Óvoda Családi Bölcsődéjében (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.)

A rendkívüli szünet idején gyermekfelügyelet csak abban az esetben vehető igénybe, ha a szülőnek nincs más óvodai nevelésre életkora miatt még nem kötelezett vagy általános iskolai tanuló gyermeke.

Az óvoda épületébe csak az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda dolgozói léphetnek be. Az épület takarításáról, fertőtlenítéséről az óvoda igazgatója gondoskodik.

Az intézményi gyermekétkeztetés az iskola épületében szünetel. A gyermekétkeztetés módját igényfelmérés alapján a polgármester 2020. március 16-án 16 óráig határozza meg.

A szociális étkeztetés az önkormányzat által biztosított ételtartó dobozokba kerül kiadagolásra, melynek költségeit az önkormányzat biztosítja.
A szociális étkeztetés elvitellel továbbra is biztosított, de az ellátottak az épületbe nem léphetnek be.

Az IKSZT és a művelődési ház 2020. március 16. (hétfő) 0 órától további intézkedésig zárva tart, valamennyi meghirdetett rendezvény, foglalkozás elmarad, az intézményeket a civil szervezetek és szerveződések nem vehetik igénybe.

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató veszélyhelyzet idején követendő magatartásról

A Kormány 40/2020. (III. 11.) rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Olaszország, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság, Irán és 2020. március 15-én 0 órától Izrael területéről érkező magyar állampolgárok kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre vagy hatósági házi karanténban kötelesek tartózkodni.
A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
A hatósági házi karanténban tartózkodásra kötelezett személyek Gyöngyöstarján Község Önkormányzatával a 37/372-025-ös telefonszámon vegyék fel a kapcsolatot.

2020. március 14-étől a bíróságok rendkívüli ítélkezési szünetet tartanak.

Fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

Keresőképtelenség igazolását nem kell kéthetenként kiállítani.

Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig. A stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereit telefonon vagy elektronikus úton fel kell íratni, ezt követően a gyógyszer "felírási igazolás" nélkül a gyógyszert átvevő személyazonosító igazolványának felmutatásával és a beteg TAJ számának közlésével vehető át.

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató ügyfélfogadás változásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. március 16-ától (hétfőtől) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás további intézkedésig módosul:

Ügyfélfogadás hétfőn 13-17 óra között és pénteken 8-12 óra között.
Egyéb időszakokban az ügyfélfogadás szünetel.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkaidőben telefonon a 37/372-025 számon elérhető.

Elektronikus ügyintézés az e-onkormanyzat.gov.hu honlapon keresztül lehetséges.
Megértésüket köszönjük.

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Polgármesteri fogadóóra

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiss Viktor polgármester minden hónap első hétfői munkanapján 17-18 óra között fogadóórát tart a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

FELHÍVÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a település-fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (X. 3.) önkormányzati rendelet ezúton értesíti a rendelet 3. §-a szerinti partnereit, hogy véleményezhető a helyi építési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet és a településszerkezeti tervről szóló 54/2014. (X. 1.) KT határozat módosításának tervezete.
A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.
Észrevételeiket 2020. március 20-ig Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére a következő címekre küldhetik:
Papír alapon: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Elektronikusan: hivatal@gyongyostarjan.hu
Azt a partnert, aki a fenti határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek
kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

A lakossági fórum helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelye (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)
Időpontja: 2020. március 12. csütörtök 10:30.

A véleményezési anyag letölthető    
Gyöngyöstarján, 2020. március 02.

Álláshirdetés

Óvodai beiratkozás

A Mosolyfalva Óvodába a beiratkozás 2020. április 24-30 között lesz.
További információk a hirdetményen

Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés, stb.). Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása. Számlázás. Hagyatéki ügyintézés. Földforgalmi ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés, vagy közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- ASP rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- gyöngyöstarjáni helyismeret.

Elvárt kompetenciák: Jó szintű szóbeli, írásbeli kommunikációs és szervező készség, ügyfél-orientáltság,pontos precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz: a minta letölthető innen
iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak beszerzéséről
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez
nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 06-37/372-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/181/2020, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző
vagy
Személyesen: Dr. Jakab Csaba jegyző, Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A beérkezett pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyongyostarjan.hu - 2020. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 31.

Változás az égetés szabályaiban

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (OTSZ) 2020. január 22-től a szabadtéri tűzgyújtást és tűzmegelőzést az alábbiak szerint szabályozza:

"225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik , a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. [...]

225/A. § (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni."

Az OTSZ 226. § (2) bekezdés szerinti bejelentés nyomtatványa letölthető itt

A bejelentést a következő címre kell eljuttatni:
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.


Az OTSZ 225. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata jogszabályt alkotott, mely a növényi hulladékok égetésével kapcsolatban az alábbi szabályozást tartalmazza:
"16. §  (1)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet
(2) Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4)  A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon. Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5)  Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.
(6)  Az országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom időtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti hulladék és a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladék égetése."

Az OTSZ 2020. január 22-től több ponton módosult, melyről a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya ad felvilágosítást.

Az OTSZ 2020. január 22-től hatályos szövege elérhető itt

A tájékoztató a kiadásának napján hatályos jogszabályok alapján készült.

Gyöngyöstarján, 2020. január 28.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Madárinfluenza: országszerte zártan kell tartani a baromfit

A katasztrófavédelem lakossági tájékoztatója

Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

A Képviselő-testület 2020. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 165 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 380 forint/minden megkezdett 10 oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4 475 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1 825 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2020. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
   a)  külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 26 505 forint,
   b)  belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 13 145 forint,
   c)  a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat kell megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 7 605 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2019. december 16.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben alkalmazott díjakról

2020. január 1-jétől a köztemetőben az alábbi díjakat kell megfizetni:
 1. A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

 2. Váltott sírhelyek:
  Egyes sírhely ára
  25 évre
  4 750 Ft
  Kettes sírhely ára
  25 évre
  9 500 Ft
  Sírbolt (1 személyes)
  60 évre
  8 400 Ft
  Sírbolt (2 személyes)
  60 évre
  16 800 Ft
  Urna fülke
  10 évre
  11 600 Ft

  Rátemetés esetén az utolsó rátemetéskor meg nem váltott időszakot kell megfizetni (pl. ha kettes sírhelyen az utolsó rátemetéskor 12 éve igazoltan megváltásra került a sírhely 25 évre, akkor csak 12 évre eső díjat kell megfizetni)

 3. Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely keretezésénél
  4 060 Ft
  Kettes sírhely keretezésénél
  5 575 Ft
  Hármas vagy nagyobb sírhely sírkeretezésnél
  5 790 Ft
  Sírbolt építésénél
  11 590 Ft
  köteles fizetni, használati díj címén.
  A fenti munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek.

 4. A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely esetében
  1 355 Ft
  Kettes sírhely esetében
  1 390 Ft
  Hármas vagy nagyobb síremlék esetében
  1 560 Ft
  Sírbolt esetében
  2 725 Ft

 5. Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
Gyöngyöstarján, 2019. december 16.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató nem közművel elszállított szennyvíz szállítási díjairól

A háztartási szennyvíz elszállításának legmagasabb díja Gyöngyöstarján község közigazgatási területén 2020. január 1-jétől:
   1. alapdíj: 11 000 Ft/forduló+ÁFA
   2. ürítési díj: 800 Ft/m3+ÁFA

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató közterülethasználat díjairól

2020. január 1-jétől az alábbi közterület használati díjakat kell megfizetni az önkormányzat részére:

Ssz. Eltérő használat célja, jellege   Mértékegysége
1. Üzletben végzett kereskedelmi tevékenységhez igénybevett közterület használata 1 245 Ft/m2/hó
2. Üzlethez nem kötött kereskedelmi tevékenységhez, árubemutatóhoz és egyéb promóciós tevékenységhez igénybevett közterület használata (mozgóbolt kivételével) 375 Ft/m2/nap
3. Mozgóbolttal folytatott kereskedelmi tevékenység 5 540 Ft/jármű/hó
4. Mutatványos tevékenység 125 Ft/m2/nap
5. forgatási terület 210 Ft/m2/nap
6. forgatási terület töredéknapi díja 105 Ft/m2/nap
7. technikai terület 160 Ft/m2/nap
8. technikai terület töredéknapi díja 80 Ft/m2/nap
9. Stáb parkolás 110 Ft/m2/nap
10. Stáb parkolás töredéknapi díja 55 Ft/m2/nap
11. kiürítési terület 110 Ft/m2/nap
12. kiürítési terület töredéknapi díja 55 Ft/m2/nap
13. forgalom-technikai biztonsági terület 10 Ft/m2/nap
14. forgalom-technikai biztonsági terület töredéknapi díja 5 Ft/m2/nap

  Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák.

A közterület használatát szabályozó önkormányzati rendelet 2020. január 1-jétől hatályos szövege itt elérhető


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. december 7-én és 14-én (szombaton), 2019. december 30-án (hétfőn) és
2019. december 31-én (kedden) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Gyöngyöstarján, 2019. december 02.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-án (csütörtökön) 17 órakor ülést tart.
A meghívó letölthető

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 25. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást (lakossági fórum) tart.

Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)

Napirend:
 1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
 2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról
 3. Településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Gyöngyöstarján, 2019. november 15.
Kiss Viktor polgármester s.k.

FELHÍVÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a település-fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (X. 3.) önkormányzati rendelet ezúton értesíti a rendelet 3. §-a szerinti partnereit, hogy véleményezhető a helyi építési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet és a településszerkezeti tervről szóló 54/2014. (X. 1.) KT határozat módosításának tervezete.

A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján ( www.gyongyostarjan.hu ) és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

Észrevételeiket 2019. november 15-ig Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére a következő címekre küldhetik:
Papír alapon: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Elektronikusan: hivatal@gyongyostarjan.hu

Azt a partnert, aki a fenti határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

A lakossági fórum helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelye (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)
Időpontja: 2019. november 7. csütörtök 10 óra

A véleményezési anyag letölthető

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL


A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.

Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani. Ehhez szükség van a sírhely azonosítására
(melyik parcella, sírsor és sírhely száma) A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.

Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.

A megváltás kifizetése az Önkormányzat pénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében lehetséges:
hétfőn, szerdán és pénteken 8 - 11 óra között.

A lemondás megtételéről szóló nyilatkozat átvehető, illetve kitölthető a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-12 és 12.30-16 óra között, szerdán 8-12 és 12.30-16 óra között, pénteken 8-12 óra között.

Gyöngyöstarján, 2019. október 17.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSI TILALOMRÓL


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. október 31-étől 2020. március 31-ig a kerti zöldhulladékok égetése tilos.

2019. november 18-án hétfőn és 19-én kedden ingyenes zöldhulladékgyűjtés keretében a levelek zsákban
vagy az egy méternél rövidebb ágak, szárak összekötve elszállításra kerülnek.

Kérjük a környezetünket szennyező égetés helyett vegyék igénybe az ingyenes zöldhulladékgyűjtést.

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
2019. november 18.: 2019. november 19.:
Ady Endre u.
Arany J. u.
Árpád u.
Bocskai u.
Brassói u.
Deák F. u.
Dobó u.
Fajzat u.
Fátra u.
Hősök u.
István u.
Jókai tér
Kassa u.
Kossuth u.
Losonci u.
Máriássy u.
Pozsonyi u
Segesvári út
Széchenyi u.
Tizeshonvéd u.
Virág u.
Vörösmarty u.
Aradi u.
Damjanich u.
Hóvirág u.
József A. u.
Klapka Gy. u.
Kőbánya
Köztemető
Nefelejcs u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Rózsa u.
Sósirét
Szabadhegyi u.
Szabadság u.
Tűzoltó u.

Gyöngyöstarján, 2019. október 28.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Bursa Hungarica pályázat

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

Benyújtási határidő: 2019. november 5.
A típusú pályázat
B típusú pályázat

Tájékoztató címképzésről ( Hóvirág u. 22.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. szeptember 26-án (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. oktatási évről
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
  Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. A támogatásban részesült egyesületek 2019. évi beszámolója
  Előadó: egyesületek elnökei

 5. Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 6. Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. szeptember 13.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Lakossági tájékoztató lakossági riasztó eszköz ellenőrzéséről

Az ellenőrzés időpontja Gyöngyöstarján Községben: 2019. augusztus 29. csütörtök. További információk

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
Napirendi javaslat:
 1. A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A Helyi Választási Bizottság megválasztása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 3. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Egyes szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletek módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. Településképi rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Vagyonrendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. augusztus 14.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 12. Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör, 19. pénzügyi és számviteli feladatkör, 23. Humánpolitikai feladatkör, 28. Ügyfélszolgálati feladatkör

Ellátandó feladatok:
számviteli, munkaügyi feladatok, bélyegzőnyilvántartás, szerződésnyilvántartás, munkaidő nyilvántartás, munkavállalói személyi jövedelemadó ügyek, könyvviteli feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, temetővel kapcsolatos ügyintézés, pályázatkezelés, ügyfélirányítás, telefonközpont kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pénzügyi, gazdálkodási

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,
- Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és a következő képesítések egyike: gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés; informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés ; kormányablak ügyintézői vizsga; munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés, anyakönyvi szakvizsga
- ASP rendszer ismerete, 1-3 év releváns gyakorlat a betöltendő munkakörben, gyöngyöstarjáni lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajz (letölthető a kozigallas.gov.hu oldalon az Önéletrajz sablon menüpontban), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy a kiállítása iránti kérelem benyújtása megtörtént, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges harmadik személy által történő megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 37/372-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/1925/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. vagy
- Elektronikus úton Dr. Jakab Csaba részére a jegyzo@gyongyostarjan.hu E-mail címen keresztül oldalon keresztül. vagy
- Személyesen: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

További információk: a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

Tájékoztató a hivatal zárva tartásáról

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2019. július 1-jén és 2-án a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3036 Gyöngyöstarján Jókai tér 3.) az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató címképzésről ( Brassó u. 27.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről ( Arany János u. 5., 13., 18., Árpád utca 18., 19.,
Bocskai István u. 7., 11., 14., 18., 19., 20., 23., 24., 27., 31.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL : FOLYAMATOS KÖTELEZETTSÉG!

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan, a termőföld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki.

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása külterületen a járási hivatalok, belterületen az önkormányzat jegyzőjének hatásköre.

2019. január 1-től a földhasználó folyamatosan köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A védekezés legegyszerűbb módja a kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.

A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.

A hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak - hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad - szigorú eljárási rendben - hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.

A védekezés alapvető jogokat is érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából - a nagyszámú allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.
A hatósági védekezést elrendelő határozatok a helyi önkormányzat hirdetőtáblájára kerülnek kifüggesztésre.

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely akár több tízezer forint is lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely 15 000 és 5 millió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra.

A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak.

Gyöngyöstarján, 2019. június 14.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k

Tájékoztató hőségriadóról

Másodfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot.

Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott folyadékbevitelre.
Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. A bőr védelméről sem szabad megfeledkezni: naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal lehet a leghatékonyabban a leégés ellen védekezni.
A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között igyekezzenek árnyékban tartózkodni, kerüljék a tűző napot. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban, illetve használják ki a telepített párakapuk nyújtotta hűsölési lehetőséget. Még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban.
Azon légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket - nyitva tartásuk függvényében - bárki igénybe vehet, elérhető a katasztrófavédelmi igazgatóság weboldalán.
A tartós magas hőmérséklet egészséget érintő problémák mellett, egyes helyeken akár az infrastruktúra bizonyos elemeinek (áram-és vízellátás, közlekedés, stb.) átmeneti működési zavarait is eredményezheti.
A hőségriasztással kapcsolatban az alábbi linkek adnak bővebb felvilágosítást, melyeket kérem kísérjenek folyamatos figyelemmel.

https://www.antsz.hu/
https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/

http://heves.katasztrofavedelem.hu/


Lakossági tájékoztatók hőségriasztás idejére
- fiatal anyukáknak
- fiataloknak
- időseknek

Tájékoztató a gyöngyösi kormányablak ügyeletéről

A 2019. május 26-i választáshoz kapcsolódóan a gyöngyösi Eszperantó úti kormányablak ügyeletet tart.
A tájékoztató letölthető

Változott a gyöngyösi járási hivatal ügyfélfogadási rendje

A Gyöngyöstarján 001. számú szavazókör címe: Rákóczi u. 1.

Felhívjuk a Választópolgárok figyelmét, hogy a korábban a könyvtárban berendezett szavazókör a 2019. május 26-i választáson az IKSZT Közösségi Ház épületében, a Rákóczi utca 1. szám alatt került kialakításra. A szavazóhelyiség címe a korábban megküldött értesítőn is szerepel. A szavazókörhöz tartozó közterületek jegyzéke nem változott.
Az erről szóló határozat letölthető itt
 
Dr. Jakab Csaba Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi HVI vezetője

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. március 23-án (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 4. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről
  Előadó: Maka Piroska központigazgató, címzetes szociális tanácsadó

 7. Tájékoztató a 2018. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 8. Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 9. Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 10. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. május 7.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről ( Ady Endre utca 14.,
Aradi utca 8., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 29., 31., 36., 38., 41., 42., 43., 49., 51.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

A Gyöngyöstarjáni Helyi Választási Bizottság 1/2019. (IV. 24.) határozata

A határozat letölthető

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2019. április 24.
Fellebbezés személyesen a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében,
e-mailben 2019. április 27-én 16 óráig benyújtható.

1 2345
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu