Önkormányzati tájékoztató igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. december 7-én és 14-én (szombaton), 2019. december 30-án (hétfőn) és
2019. december 31-én (kedden) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Gyöngyöstarján, 2019. december 02.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-án (csütörtökön) 17 órakor ülést tart.
A meghívó letölthető

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 25. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást (lakossági fórum) tart.

Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)

Napirend:
 1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
 2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról
 3. Településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Gyöngyöstarján, 2019. november 15.
Kiss Viktor polgármester s.k.

FELHÍVÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a település-fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (X. 3.) önkormányzati rendelet ezúton értesíti a rendelet 3. §-a szerinti partnereit, hogy véleményezhető a helyi építési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet és a településszerkezeti tervről szóló 54/2014. (X. 1.) KT határozat módosításának tervezete.

A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján ( www.gyongyostarjan.hu ) és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

Észrevételeiket 2019. november 15-ig Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére a következő címekre küldhetik:
Papír alapon: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Elektronikusan: hivatal@gyongyostarjan.hu

Azt a partnert, aki a fenti határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

A lakossági fórum helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelye (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)
Időpontja: 2019. november 7. csütörtök 10 óra

A véleményezési anyag letölthető

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL


A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.

Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani. Ehhez szükség van a sírhely azonosítására
(melyik parcella, sírsor és sírhely száma) A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.

Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.

A megváltás kifizetése az Önkormányzat pénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében lehetséges:
hétfőn, szerdán és pénteken 8 - 11 óra között.

A lemondás megtételéről szóló nyilatkozat átvehető, illetve kitölthető a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-12 és 12.30-16 óra között, szerdán 8-12 és 12.30-16 óra között, pénteken 8-12 óra között.

Gyöngyöstarján, 2019. október 17.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSI TILALOMRÓL


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. október 31-étől 2020. március 31-ig a kerti zöldhulladékok égetése tilos.

2019. november 18-án hétfőn és 19-én kedden ingyenes zöldhulladékgyűjtés keretében a levelek zsákban
vagy az egy méternél rövidebb ágak, szárak összekötve elszállításra kerülnek.

Kérjük a környezetünket szennyező égetés helyett vegyék igénybe az ingyenes zöldhulladékgyűjtést.

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
2019. november 18.: 2019. november 19.:
Ady Endre u.
Arany J. u.
Árpád u.
Bocskai u.
Brassói u.
Deák F. u.
Dobó u.
Fajzat u.
Fátra u.
Hősök u.
István u.
Jókai tér
Kassa u.
Kossuth u.
Losonci u.
Máriássy u.
Pozsonyi u
Segesvári út
Széchenyi u.
Tizeshonvéd u.
Virág u.
Vörösmarty u.
Aradi u.
Damjanich u.
Hóvirág u.
József A. u.
Klapka Gy. u.
Kőbánya
Köztemető
Nefelejcs u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Rózsa u.
Sósirét
Szabadhegyi u.
Szabadság u.
Tűzoltó u.

Gyöngyöstarján, 2019. október 28.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Bursa Hungarica pályázat

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

Benyújtási határidő: 2019. november 5.
A típusú pályázat
B típusú pályázat

Tájékoztató címképzésről ( Hóvirág u. 22.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. szeptember 26-án (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. oktatási évről
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
  Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. A támogatásban részesült egyesületek 2019. évi beszámolója
  Előadó: egyesületek elnökei

 5. Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 6. Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. szeptember 13.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Lakossági tájékoztató lakossági riasztó eszköz ellenőrzéséről

Az ellenőrzés időpontja Gyöngyöstarján Községben: 2019. augusztus 29. csütörtök. További információk

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
Napirendi javaslat:
 1. A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A Helyi Választási Bizottság megválasztása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 3. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Egyes szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletek módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. Településképi rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Vagyonrendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. augusztus 14.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 12. Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör, 19. pénzügyi és számviteli feladatkör, 23. Humánpolitikai feladatkör, 28. Ügyfélszolgálati feladatkör

Ellátandó feladatok:
számviteli, munkaügyi feladatok, bélyegzőnyilvántartás, szerződésnyilvántartás, munkaidő nyilvántartás, munkavállalói személyi jövedelemadó ügyek, könyvviteli feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, temetővel kapcsolatos ügyintézés, pályázatkezelés, ügyfélirányítás, telefonközpont kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pénzügyi, gazdálkodási

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,
- Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és a következő képesítések egyike: gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés; informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés ; kormányablak ügyintézői vizsga; munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés, anyakönyvi szakvizsga
- ASP rendszer ismerete, 1-3 év releváns gyakorlat a betöltendő munkakörben, gyöngyöstarjáni lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajz (letölthető a kozigallas.gov.hu oldalon az Önéletrajz sablon menüpontban), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy a kiállítása iránti kérelem benyújtása megtörtént, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges harmadik személy által történő megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 37/372-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/1925/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. vagy
- Elektronikus úton Dr. Jakab Csaba részére a jegyzo@gyongyostarjan.hu E-mail címen keresztül oldalon keresztül. vagy
- Személyesen: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

További információk: a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

Tájékoztató a hivatal zárva tartásáról

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2019. július 1-jén és 2-án a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3036 Gyöngyöstarján Jókai tér 3.) az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató címképzésről ( Brassó u. 27.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről ( Arany János u. 5., 13., 18., Árpád utca 18., 19.,
Bocskai István u. 7., 11., 14., 18., 19., 20., 23., 24., 27., 31.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL : FOLYAMATOS KÖTELEZETTSÉG!

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan, a termőföld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki.

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása külterületen a járási hivatalok, belterületen az önkormányzat jegyzőjének hatásköre.

2019. január 1-től a földhasználó folyamatosan köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A védekezés legegyszerűbb módja a kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.

A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.

A hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak - hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad - szigorú eljárási rendben - hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.

A védekezés alapvető jogokat is érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából - a nagyszámú allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.
A hatósági védekezést elrendelő határozatok a helyi önkormányzat hirdetőtáblájára kerülnek kifüggesztésre.

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely akár több tízezer forint is lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely 15 000 és 5 millió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra.

A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak.

Gyöngyöstarján, 2019. június 14.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k

Tájékoztató hőségriadóról

Másodfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot.

Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott folyadékbevitelre.
Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. A bőr védelméről sem szabad megfeledkezni: naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal lehet a leghatékonyabban a leégés ellen védekezni.
A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között igyekezzenek árnyékban tartózkodni, kerüljék a tűző napot. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban, illetve használják ki a telepített párakapuk nyújtotta hűsölési lehetőséget. Még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban.
Azon légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket - nyitva tartásuk függvényében - bárki igénybe vehet, elérhető a katasztrófavédelmi igazgatóság weboldalán.
A tartós magas hőmérséklet egészséget érintő problémák mellett, egyes helyeken akár az infrastruktúra bizonyos elemeinek (áram-és vízellátás, közlekedés, stb.) átmeneti működési zavarait is eredményezheti.
A hőségriasztással kapcsolatban az alábbi linkek adnak bővebb felvilágosítást, melyeket kérem kísérjenek folyamatos figyelemmel.

https://www.antsz.hu/
https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/

http://heves.katasztrofavedelem.hu/


Lakossági tájékoztatók hőségriasztás idejére
- fiatal anyukáknak
- fiataloknak
- időseknek

Tájékoztató a gyöngyösi kormányablak ügyeletéről

A 2019. május 26-i választáshoz kapcsolódóan a gyöngyösi Eszperantó úti kormányablak ügyeletet tart.
A tájékoztató letölthető

Változott a gyöngyösi járási hivatal ügyfélfogadási rendje

A Gyöngyöstarján 001. számú szavazókör címe: Rákóczi u. 1.

Felhívjuk a Választópolgárok figyelmét, hogy a korábban a könyvtárban berendezett szavazókör a 2019. május 26-i választáson az IKSZT Közösségi Ház épületében, a Rákóczi utca 1. szám alatt került kialakításra. A szavazóhelyiség címe a korábban megküldött értesítőn is szerepel. A szavazókörhöz tartozó közterületek jegyzéke nem változott.
Az erről szóló határozat letölthető itt
 
Dr. Jakab Csaba Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi HVI vezetője

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. március 23-án (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 4. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről
  Előadó: Maka Piroska központigazgató, címzetes szociális tanácsadó

 7. Tájékoztató a 2018. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 8. Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 9. Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 10. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. május 7.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről ( Ady Endre utca 14.,
Aradi utca 8., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 29., 31., 36., 38., 41., 42., 43., 49., 51.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

A Gyöngyöstarjáni Helyi Választási Bizottság 1/2019. (IV. 24.) határozata

A határozat letölthető

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2019. április 24.
Fellebbezés személyesen a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében,
e-mailben 2019. április 27-én 16 óráig benyújtható.

1 2345
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu