Hasznos Hírek
A gyöngyössolymosi kőbánya építési-bontási törmeléket átvesz!
A 2020. évi díjak elérhetők itt >>>


Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan >>>

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan. >>>

Lakossági tájékoztató bel- és külterületi égetésről -
a Katasztrófavédelem információi >>>


Csatorna illemtan >>>

Könnyebben jutnak célba a földügyi igazgatási eljárásokhoz kapcsolódó beadványok - a kormányhivatal tájékoztatója >>>

Változtak a zajkeltés helyi szabályai >>>

Súlykorlátozás bevezetéséről >>>

Megjelent a településkép védelméről szóló rendelet >>>

Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről >>>

Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak >>>

Motoros géppel permetez? Mostantól kötelező erről tájékoztatnia a szomszédokat!
a NÉBIH
információi >>>


Zöldítéskor ügyeljünk
a beporzó rovarokra!
a NÉBIH
információi >>>

Régebbi számok

Lakossági tájékoztató!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megbízásából az Dynamic út Kft. végzi a Széchenyi utca 72. és
a Petőfi utca közötti útszakasz, a Vörösmarty 12. előtti útszakasz, valamint a Bocskai és Vörösmarty utcát összekötő útszakasz felújítási és csapadékvízelvezetési munkálatait.

A munkálatok kezdete: 2020. április 15.

A munkálatok befejezésének végéig (kb. 2020. május 15.)
a forgalom az említett útszakaszokon korlátozva lesz!

Köszönjük türelmüket.
 

Önkormányzati tájékoztató veszélyhelyzet idején étkeztetésről

Gyöngyöstarján Község polgármestere az önkormányzat által biztosított étkeztetések rendjét 2020. április 15. napjától további intézkedésig az alábbiak szerint határozza meg:

Az intézményi gyermekétkeztetés óvodában:
valamennyi gyermek étkeztetését kiszállítással biztosítjuk, az ingyenes étkezőknek továbbra is ingyenesen, a térítési díjat fizetőknek változatlan térítési díj fizetésével. Az ételtartók és a kiszállítás költségét az önkormányzat viseli.

Az intézményi gyermekétkeztetés iskolában:
Azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek szülei 2020. április 9-én 12 óráig az iskolán keresztül igénylik, az intézményi gyermekétkeztetést kiszállítással biztosítjuk, az ingyenes étkezőknek továbbra is ingyenesen, a térítési díjat fizetőknek változatlan térítési díj fizetésével. Az ételtartók és a kiszállítás költségét az önkormányzat viseli.

A szociális étkeztetés
az igénylők részére egyszer használatos ételtartóban kerül kiadásra, továbbra is kizárólag kiszállítással.
Az ételtartók költségét az önkormányzat viseli. A kiszállítás költségét az ellátott viseli. Az ellátott által biztosított ételtartó edénybe a szociális étkeztetés nem adagolható ki.

A munkahelyi és vendégétkeztetés az igénylők részére egyszer használatos ételtartóban kerül kiadásra.
Az ételtartók költségét az igénylő viseli, melynek költsége 90 Ft/nap.

Gyöngyöstarján, 2020. április 7.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Tájékoztató egyes szociális ellátások felülvizsgálatáról

Időskorúak járadékára, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, a gyermekek otthongondozási díjára és az ápolási díjra, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, közgyógyellátásra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetre, súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeire és egyéb szociális ellátásokra vonatkozó tájékoztató a 2020. április 5-én megjelent kormányrendelet alapján

Önkormányzati tájékoztató tűzgyújtási tilalomról

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy 2020. április 3. napjától Heves megyére kiterjedő tűzgyújtási tilalom van érvényben!
Önkormányzati rendelet alapján a tűzgyújtási tilalom Gyöngyöstarján teljes közigazgatási területére kiterjed.
A kerti hulladékok égetése a tűzgyújtási tilalom feloldásáig tilos!


A zöldhulladékok ingyenes elszállításának következő időpontja: április 20. és 21.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató óvodai beíratásról veszélyhelyzet ideje alatt

A 2020/2021. nevelési évre óvodai beíratás rendje a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján:
   
1.
A 2020. április 24-30. közötti beiratkozási időszak elmarad.
   
2.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába kívánja gyermekét beíratni, azt a választott óvodánál
2020. április 17-ig kell bejelenteni. A választott óvoda a körzetébe nem tartozó gyermek felvételéről a szülő tájékoztatását követően 2020. április 30-ig dönt.
   
3.
Ha a kötelező felvételt biztosító óvodához nem érkezett jelzés arról, hogy a gyermeket más óvoda felvette,
2020. április 21-ig hivatalból veszi fel a gyermeket és erről a szülőt értesíti.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni.
 
4.
A sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt óvoda 2020. április 28-ig hivatalból veszi fel a gyermeket és erről
a szülőt értesíti.
 
5.
Abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, ezt be kell jelenteni írásban az Oktatási Hivatal és a Mosolyfalva Óvoda igazgatója részére.
A bejelentésről további információ ezen az oldalon érhető el

Gyöngyöstarján, 2020. április 01.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Információk fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók számára

Mit fizet a munkavállaló, ha fizetés nélküli szabadságon van?
(A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója - 2020. március 26.)

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására
(Benyújtandó a Gyöngyösi Járási Hivatalhoz - 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.)
- tájékoztató
- nyomtatvány

Önkormányzati tájékoztató kijárási korlátozásról

A Kormány 71/2020. (III. 27.) rendelete 2020. március 28-tól 2020. április 11-ig kijárási korlátozást rendelt el.
   
1.
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
   
2.
Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A korábbi korlátozások nem alkalmazhatóak, a vendéglátó üzletek 15 óráig sem lehetnek nyitva. Ezen előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
   
3.
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
   
Ezek
a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás;
napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése; az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna);
a házasságkötés és a temetés szűk családi körben;
vásárlás
- a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben és egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (drogéria),
- az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
- a mezőgazdasági üzletben, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
- a piacon, a helyi termelői piacon,
- a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (gyógyszertár),
- a dohányboltban
az üzemanyag-töltőállomás felkeresése;
a fodrász, a manikűrös, a szállítási, tisztítási és higiéniás, a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos, a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele;
a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele;
az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása;
a szülői jogok és kötelezettségek;
a hitéleti tevékenység.
 
Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
 
Az alapos indok fennállásáról az önkormányzat igazolást nem állít ki!
 
Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 
Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. Ezen előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
 
A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
 
Szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Gyöngyöstarján, 2020. március 27.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató intézményi térítési díjakról

Önkormányzati tájékoztató 2020. március 17-től hatályos intézkedésekről

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete értelmében:
Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelésének és átvételének, valamint a vételár megfizetése időtartama kivételével a tartózkodás tilos!

Az üzletek 15.00-06.00 óra között kötelezően zárva tartanak.
A rendelkezés a következő gyöngyöstarjáni üzletek nyitva tartását nem érinti, mert a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete 1., 20., 21. pont szerinti termékkört értékesítenek:
202. sz. ABC (Jókai Mór tér 2.)
Tarjánka Vegyeskereskedés (Dobó u. 23.)
"Bandika" Virágbolt és kertészeti üzlet (csak élelmiszer - Petőfi u. 24.)
Posta (Dobó u. 15.)
Cremi Cafe (Jókai tér) - a vendéglátás 15 óráig lehetséges
HA-MI élelmiszer vegyesbolt (Petőfi u. 30.)
Gyógyszertár
Dohánybolt

A közösségi színterek (IKSZT, művelődési ház, falumúzeum) látogatása tilos!

Rendezvény és gyűlés helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül - vallási közösség szertartása (mise), továbbá a polgári házasságkötés és a temetés kivételével - tartózkodni tilos!

A 70. életévüket betöltött gyöngyöstarjáni lakosok ellátásáról kérésükre, amennyiben lakó- vagy tartózkodási helyüket nem hagyják el, az önkormányzat gondoskodik. Ennek részleteiről 2020. március 19-én 16 óráig tájékoztatjuk a lakosságot.

A gyöngyösi Bugát Pál Kórházban 2020. március 17-től a járóbeteg szakrendelés meghatározatlan ideig szünetel. Vérvételi vizsgálatokat külső betegek részére a kórházban nem végezhetnek. Bent fekvő betegek részére csomagot csak hétköznap hétfőtől péntekig 11-12 és15-16 óra között lehet átadni a szakrendelő bejáratánál az ott ügyeletben lévő kórházi dolgozónak. További információ: bugatpal.hu >>>

A falugazdász és a járási ügysegéd ügyfélfogadása Gyöngyöstarjánban szünetel.

Gyöngyöstarján, 2020. március 17.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Dr. Petrovics Antal háziorvos tájékoztatója

Kedves Gyöngyöstarjáni Lakosok, Betegeim!

Sok kérdés érkezik arról, hogy mit kell tenni az új típusú koronavírus-fertőzés megelőzésére.
Fontos, hogy olvassák végig, és tartsák be az ajánlást!
Sokan túlzónak tarthatják, de sajnos nem az.
Folyamatosan nyomon kell követni és be kell tartani az Operatív Törzs utasításait!
Közösségbe, munkába csak akkor menjünk, ha teljesen egészségesek vagyunk.
A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, száraz köhögés), egyéb akut megbetegedés (hasmenés, hányinger) esetén maradjunk otthon és TELEFONON KÉRJÜNK SEGÍTSÉGET A HÁZIORVOSTÓL! Láz (38 °C) fölött, hirtelen kezdődő erős köhögés, légzési nehezítettség esetén hívjuk telefonon a háziorvosi rendelést
(06-37-372036), vagy az orvosi ügyeletet (06-37-300981).

A megnövekvő telefonhívások miatt legyünk türelmesek a rendelő hívásakor.
Ne menjünk a rendelőbe csak abban az esetben, ha ezt a háziorvos kéri. Semmiképp ne menjünk személyesen
oda, csak telefonon konzultáljunk az orvossal, aki egy részletes kikérdezést követően dönt a teendőkről.
Az orvosi rendelő várótermében mindig csak egy ember tartózkodhat. Kérem a többieket a szabad levegőn való tartózkodásra.
A járvány idején semmilyen adminisztratív feladatot (jogosítvány, igazolások, közgyógy-igazolvány hosszabbítás) nem intéznek a rendelő dolgozói, ilyen ügyben se menjen senki a rendelőbe.
A lejáró gyógyszer javaslatok, jogosítványok automatikusan érvényben maradnak a járványügyi vészhelyzet alatt, emiatt hátrányt senki sem szenved.
A rendszeresen használt gyógyszerek felírását telefonon (06-37-372036) vagy e-mailben (drpetrovicsbt@pr.hu) lehet intézni,
a rendelők dolgozói mindenki segítségére lesznek.
Vegyék igénybe az e-recept adta lehetőségeket: szokásos receptjei kiváltásához nem kell receptért bemenni
a rendelőbe.
A gyógyszertárban Ön a személyi igazolványával kiválthatja a saját és hozzátartozója gyógyszereit TAJ szám bemondásával.
Hangsúlyozottan ajánljuk a kisebb, nem sürgős kórházi beavatkozások lehetőség szerinti elhalasztását.
A kórházakat kizárólag feltétlenül fontos esetekben keressék fel!
Kerüljék az egészségügyi intézményeket, ne kérjenek kivizsgálásokat, kizárólag orvosuk általi beutalások alapján keressék fel a kórházi szakrendelőket.
Mossunk gyakran kezet meleg, szappanos vízzel, szellőztessünk gyakran, fertőtlenítsük az ajtók kilincseit.
Hazaérkezést követően azonnal mossunk mindig kezet.
Mossuk a kezeinket szappannal legalább egy percig, majd meleg vízzel alaposan öblítsük le.
Nyilvános helyeken történő kézmosást követően csak papírtörölközőt használjunk, majd azzal fogjuk meg a mosdó ajtajának kilincsét.
Tartózkodjunk otthon amikor csak tudunk.
Idős emberek egyáltalán ne hagyják el otthonukat.
Ne menjünk piacra, vendéglőbe, kávézóba, mert minden csoportosulás növeli a vírus terjedésének veszélyét. Legyünk viszont sokat szabad levegőn, kertészkedjünk otthon.
Halasszuk el a családi rendezvényeket (születésnap, névnap, lakodalom, keresztelő).
Beteglátogatóba se menjünk.
A fiatalok se szervezzenek és tartsanak most semmilyen baráti összejövetelt, bulit.
Minden olyan helyen, ahol idegenekkel együtt kell hosszabb-rövidebb ideig tartózkodnunk, tartsunk 1 méternél nagyobb távolságot egymástól. Különösen figyeljünk erre a boltok pénz-tárainál történő sorban állásnál, gyógyszertárban, orvosi rendelőben, buszmegállóban és a munkahelyen is.
Mindenféle gazdasági kár, pénzügyi veszteség a járvány lezajlását követően pótolható. A járvány során áldozattá
vált családtagjainkat, szeretteinket senki nem tudja majd pótolni .
KÖZÖSEN, A SZABÁLYOK FOLYAMATOS BETARTÁSÁVAL, EGYMÁSRA FIGYELVE TUDUNK AZÉRT A LEGTÖBBET TENNI, HOGY MEGÓVJUK MAGUNKAT ÉS SZERETTEINKET A JÁRVÁNYTÓL.
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

(Forrás: Dr Tóth Eszter)
   
Dr. Petrovics Antal háziorvos

Dr. Purger Piroska háziorvos tájékoztatója

Tisztelt Betegek!

Tekintettel a rendkívüli járványhelyzetre a gyermekorvosi rendelések a következő formában zajlanak.Orvosi ellátást az Emberi Erőforrások Minisztériumának mai napon kiadott állásfoglalása szerint
2020.03.16-tól csak sürgős szükség esetén lehet igénybe venni.
Kérjük ezt minden egyes beteg megjelenés esetén mérlegeljék a kedves szülők!
Amennyiben szükséges a gyermek orvosi vizsgálata, csak abban esetben van módunk az ellátás elvégzésére amennyiben a szülő előzetesen telefonon időpontot kér.
Gyöngyöstarján: 0630/2455-436
Gyöngyöspata: 0630/6431-673

A rendelő helyiségben és a váróban is 1-1 gyermek tartózkodhat egyszerre. Ha a váróban már van gyermek kérjük várakozzanak a rendelő előtt szabad levegőn.
A csecsemő tanácsadásokat egyenlőre, míg más rendelkezés nincs, megtartjuk. Itt is kérjük a váróban
egyszerre 1 gyermekkel tartózkodjanak.
Tartósan szedett gyógyszer íratásához a következő címre lehet az igényeket bejelenteni: synapsiskft@gmail.com
Megértő együttműködésüket köszönöm:
   
Dr. Purger Piroska gyermekorvos

Önkormányzati tájékoztató veszélyhelyzet idején hozott intézkedésekről

A Kormány 45/2020. (III. 14.) rendeletének felhatalmazása alapján Gyöngyöstarján Község Polgármestere
2020. március 16. (hétfő) 0 órától visszavonásig rendkívüli szünetet rendelt el a Mosolyfalva Óvodában
(3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.) és a Mosolyfalva Óvoda Családi Bölcsődéjében
(3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.)

A rendkívüli szünet idején gyermekfelügyelet csak abban az esetben vehető igénybe, ha a szülőnek nincs más óvodai nevelésre életkora miatt még nem kötelezett vagy általános iskolai tanuló gyermeke.

Az óvoda épületébe csak az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda dolgozói léphetnek be. Az épület takarításáról, fertőtlenítéséről az óvoda igazgatója gondoskodik.

Az intézményi gyermekétkeztetés az iskola épületében szünetel. A gyermekétkeztetés módját igényfelmérés alapján a polgármester 2020. március 16-án 16 óráig határozza meg.

A szociális étkeztetés az önkormányzat által biztosított ételtartó dobozokba kerül kiadagolásra, melynek költségeit az önkormányzat biztosítja.
A szociális étkeztetés elvitellel továbbra is biztosított, de az ellátottak az épületbe nem léphetnek be.

Az IKSZT és a művelődési ház 2020. március 16. (hétfő) 0 órától további intézkedésig zárva tart, valamennyi meghirdetett rendezvény, foglalkozás elmarad, az intézményeket a civil szervezetek és szerveződések nem
vehetik igénybe.

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató veszélyhelyzet idején követendő magatartásról

A Kormány 40/2020. (III. 11.) rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Olaszország, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság, Irán és 2020. március 15-én 0 órától Izrael területéről érkező magyar állampolgárok kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre vagy hatósági házi karanténban kötelesek tartózkodni.
A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
A hatósági házi karanténban tartózkodásra kötelezett személyek Gyöngyöstarján Község Önkormányzatával a 37/372-025-ös telefonszámon vegyék fel a kapcsolatot.

2020. március 14-étől a bíróságok rendkívüli ítélkezési szünetet tartanak.

Fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

Keresőképtelenség igazolását nem kell kéthetenként kiállítani.

Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig. A stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereit telefonon vagy elektronikus úton fel kell íratni, ezt követően a gyógyszer "felírási igazolás" nélkül a gyógyszert átvevő személyazonosító igazolványának felmutatásával és a beteg TAJ számának közlésével vehető át.

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató ügyfélfogadás változásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. március 16-ától (hétfőtől) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás további intézkedésig módosul:

Ügyfélfogadás hétfőn 13-17 óra között és pénteken 8-12 óra között.
Egyéb időszakokban az ügyfélfogadás szünetel.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkaidőben telefonon a 37/372-025 számon elérhető.

Elektronikus ügyintézés az e-onkormanyzat.gov.hu honlapon keresztül lehetséges.
Megértésüket köszönjük.

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Polgármesteri fogadóóra

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiss Viktor polgármester minden hónap első hétfői munkanapján 17-18 óra között fogadóórát tart a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Elmarad a március 15-i ünnepség

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot - figyelembe véve az Operatív törzs ajánlását valamint a környező önkormányzatok döntését - , hogy a 2020. március 15-i, 17 órára tervezett ünnepi megemlékezés elmarad. Megértésüket köszönjük!

Álláshirdetés

FELHÍVÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a település-fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (X. 3.) önkormányzati rendelet ezúton értesíti a rendelet 3. §-a szerinti partnereit, hogy véleményezhető a helyi építési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet és a településszerkezeti tervről szóló 54/2014. (X. 1.) KT határozat módosításának tervezete.
A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.
Észrevételeiket 2020. március 20-ig Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére a következő címekre küldhetik:
Papír alapon: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Elektronikusan: hivatal@gyongyostarjan.hu
Azt a partnert, aki a fenti határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek
kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

A lakossági fórum helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelye (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)
Időpontja: 2020. március 12. csütörtök 10:30.

A véleményezési anyag letölthető    
Gyöngyöstarján, 2020. március 02.

Álláshirdetés

Változás az égetés szabályaiban

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (OTSZ) 2020. január 22-től a szabadtéri tűzgyújtást és tűzmegelőzést az alábbiak szerint szabályozza:

"225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik , a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére,
a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. [...]

225/A. § (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni."

Az OTSZ 226. § (2) bekezdés szerinti bejelentés nyomtatványa letölthető itt

A bejelentést a következő címre kell eljuttatni:
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.


Az OTSZ 225. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata jogszabályt alkotott, mely a növényi hulladékok égetésével kapcsolatban az alábbi szabályozást tartalmazza:
"16. §  (1)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet
(2) Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4)  A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon.
Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5)  Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.
(6)  Az országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom időtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti hulladék és a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladék égetése."

Az OTSZ 2020. január 22-től több ponton módosult, melyről a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hatósági Osztálya ad felvilágosítást.

Az OTSZ 2020. január 22-től hatályos szövege elérhető itt

A tájékoztató a kiadásának napján hatályos jogszabályok alapján készült.

Gyöngyöstarján, 2020. január 28.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Madárinfluenza: országszerte zártan kell tartani a baromfit

A katasztrófavédelem lakossági tájékoztatója

Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

Bűnmegelőzési hírlevél

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

A Képviselő-testület 2020. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 165 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 380 forint/minden megkezdett 10 oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja
bruttó 4 475 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén
bruttó 1 825 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2020. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
   a)  külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 26 505 forint,
   b)  belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 13 145 forint,
   c)  a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat kell         megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
7 605 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2019. december 16.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben alkalmazott díjakról

2020. január 1-jétől a köztemetőben az alábbi díjakat kell megfizetni:
 1. A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

 2. Váltott sírhelyek:
  Egyes sírhely ára
  25 évre
  4 750 Ft
  Kettes sírhely ára
  25 évre
  9 500 Ft
  Sírbolt (1 személyes)
  60 évre
  8 400 Ft
  Sírbolt (2 személyes)
  60 évre
  16 800 Ft
  Urna fülke
  10 évre
  11 600 Ft

  Rátemetés esetén az utolsó rátemetéskor meg nem váltott időszakot kell megfizetni (pl. ha kettes sírhelyen az utolsó rátemetéskor 12 éve igazoltan megváltásra került a sírhely 25 évre, akkor csak 12 évre eső díjat kell megfizetni)

 3. Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely keretezésénél
  4 060 Ft
  Kettes sírhely keretezésénél
  5 575 Ft
  Hármas vagy nagyobb sírhely sírkeretezésnél
  5 790 Ft
  Sírbolt építésénél
  11 590 Ft
  köteles fizetni, használati díj címén.
  A fenti munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek.

 4. A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely esetében
  1 355 Ft
  Kettes sírhely esetében
  1 390 Ft
  Hármas vagy nagyobb síremlék esetében
  1 560 Ft
  Sírbolt esetében
  2 725 Ft

 5. Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
Gyöngyöstarján, 2019. december 16.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató nem közművel elszállított szennyvíz szállítási díjairól

A háztartási szennyvíz elszállításának legmagasabb díja Gyöngyöstarján község közigazgatási területén
2020. január 1-jétől:
   1. alapdíj: 11 000 Ft/forduló+ÁFA
   2. ürítési díj: 800 Ft/m3+ÁFA

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató közterülethasználat díjairól

2020. január 1-jétől az alábbi közterület használati díjakat kell megfizetni az önkormányzat részére:

Ssz. Eltérő használat célja, jellege   Mértékegysége
1. Üzletben végzett kereskedelmi tevékenységhez igénybevett közterület használata 1 245 Ft/m2/hó
2. Üzlethez nem kötött kereskedelmi tevékenységhez, árubemutatóhoz és egyéb promóciós tevékenységhez igénybevett közterület használata (mozgóbolt kivételével) 375 Ft/m2/nap
3. Mozgóbolttal folytatott kereskedelmi tevékenység 5 540 Ft/jármű/hó
4. Mutatványos tevékenység 125 Ft/m2/nap
5. forgatási terület 210 Ft/m2/nap
6. forgatási terület töredéknapi díja 105 Ft/m2/nap
7. technikai terület 160 Ft/m2/nap
8. technikai terület töredéknapi díja 80 Ft/m2/nap
9. Stáb parkolás 110 Ft/m2/nap
10. Stáb parkolás töredéknapi díja 55 Ft/m2/nap
11. kiürítési terület 110 Ft/m2/nap
12. kiürítési terület töredéknapi díja 55 Ft/m2/nap
13. forgalom-technikai biztonsági terület 10 Ft/m2/nap
14. forgalom-technikai biztonsági terület töredéknapi díja 5 Ft/m2/nap

  Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák.

A közterület használatát szabályozó önkormányzati rendelet 2020. január 1-jétől hatályos szövege
itt elérhető


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL


A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év,
sírbolt (kripta) esetén 60 év.

Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani.
Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.

Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.

A megváltás kifizetése az Önkormányzat pénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében lehetséges:
hétfőn, szerdán és pénteken 8 - 11 óra között.

A lemondás megtételéről szóló nyilatkozat átvehető, illetve kitölthető a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben:
hétfőn 8-12 és 12.30-16 óra között, szerdán 8-12 és 12.30-16 óra között, pénteken 8-12 óra között.

Gyöngyöstarján, 2019. október 17.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSI TILALOMRÓL


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. október 31-étől 2020. március 31-ig
a kerti zöldhulladékok égetése tilos.

További információk a 2019. november 18-i és 19-i zöldhulladékszállításról

Gyöngyöstarján, 2019. október 28.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

HATÁROZAT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATRÓL, SERTÉSTARTÓK SERTÉSPESTISSEL
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ TEENDŐIRŐL

A Heves Megyei Kormányhivatal HE/ÉBÁO/11-613/2019 számú határozatának teljes szövege
A Gyöngyösi Járási Hivatal HE-04/EBA/1060-2/2018 számú felhívása és mellékletei innen letölthetőek 
Az Országos Járványvédelmi Központ vezetőjének felhívása

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Változott a gyöngyösi járási hivatal ügyfélfogadási rendje

Egyes szociális étkezési térítési díjak változásáról
2019. április 1-jétől a csillaggal jelölt térítési díjak változnak, a többi változatlan.
A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum. kiszállítás nélkül kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg 275 Ft 405 Ft*
180 %-a és 300 %-a közötti 385 Ft 565 Ft*
300 %-a és 400 %-a közötti 495 Ft 675 Ft*
400 %-a feletti 660 Ft 840 Ft*

A 2019. április 1-jétől hatályos önkormányzati rendelet a www.njt.hu oldalon megtekinthető.

Információk házi segítségnyújtásról

Információk szálláshelyek üzemeltetőinek

Védőnői szolgálat fejlesztése - TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018

Önkormányzati tájékoztató az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutakról
- határidő: 2020. december 31.

2018. december 21-től a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Alapvető változás, hogy nemcsak a létesítő, hanem az üzemeltető is vízgazdálkodási bírsággal sújtható, viszont továbbra is minden egyes kút esetében egyenként kell vizsgálni:
- hatáskörrel a jegyző vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik-e,
- fennállnak-e a fennmaradási engedély kiadásának feltételei vagy üzemeltetési engedélyt kell-e kiadni.

Az ásott és a fúrt kutakra, a háztartási és a gazdasági vízigényekre az engedélyezési dokumentáció tartalma eltérő, ezért a kérelem benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot ügyfélfogadási időben a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével vagy  községüzemeltetési ügyintézőjével, akik helyi vízgazdálkodási ügyekben eljárnak. Azokban az esetekben, amikor a jegyzőnek nincs hatásköre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.

A vízügyi hatósági eljárásban kérelem csak írásban terjeszthető elő!

Mivel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény az eljárás illetékmentességét nem állapította meg, a jegyző részére benyújtott kérelmen 3000 Ft illetéket kell illetékbélyegben leróni!

Jelen tájékoztató a 2019. január 3-án hatályos jogszabályok alapján készült!

Lakossági tájékoztató lakástüzek megelőzéséről

Temetőben végezhető engedélyköteles munkákról

A köztemetőben sírhelyen végzett építési munkákat, sírhely temető területét igénybe vevő felújítását vagy a sírhely lefedését, sírok oldaltávolságainak lebetonozását a polgármester engedélyével lehet végezni.
A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját. Sírok oldaltávolságainak lebetonozása esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőgondnoknak be kell mutatni.
A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, az elszállításról szóló igazolást a temetőgondnoktól megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, a temetőrendelet 1. mellékletében meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről. A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
További információ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Ludányi Mihályné ügyintézőtől kérhető.

Gyöngyöstarján, 2018. október 15. (A mindenkor érvényes temetőszabályzatként alkalmazott temetőrendelet a honlapon elérhető!)Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

ÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Az Állategészségügyi Szabályzat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni."

A bejelentést írásban papíralapon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére kell megküldeni.

A fenti szabályok megszegője állatvédelmi bírsággal sújtható!

Gyöngyöstarján, 2018. május 07.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet.
2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt.
A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje >>>

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában >>>

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére >>>

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

Elérhetőségek


Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július
2018. szeptember

Hulladékgazdálkodási
ütemterv 2020

Tájékoztató a gyöngyösi hulladékudvarról

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RENDELETEK
ÉS NORMATÍV
HATÁROZATOK
KIHIRDETÉSÉRŐL
2019. év
2018. év
2017. év
2016. év
2015. év

ASP központhoz való csatlakozás

Védőnői szolgálat fejlesztése


Gyöngyöstarján orvosi eszköz beszerzése

A gyöngyöstarjáni Általános Iskola, Művelődési Ház és Önkormányzati Hivatal
épületének energetikai korszerűsítéseSzéchenyi 2020

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről


Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,,

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól

Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu